Tagarchief: petitie voor behoud dubbele nationaliteit

20.000 handtekeningen – Spies geeft Donners snode plannen “geen prioriteit”

Er is een eerste voorzichtige overwinning geboekt in de strijd tegen het onzalige plan van de Nederlandse regering, om het hebben van een dubbele nationaliteit nog verder aan banden te leggen. Wilde minister Donner zijn voorstel nog voor het kerstreces naar de Kamer sturen, zijn opvolger Spies lijkt allerminst haast te maken.

Donners tijdschema kon sowieso niet gehaald worden: de Raad van State had het advies over zijn wetsvoorstel pas na aanvang van het kerstreces van de Kamer gereed. Spies benadrukt nu, volgens de Wereldomroep, dat het indienen van het wetsvoorstel nu haar verantwoordelijkheid is, en liet zich nog niet over een termijn uit. “De komende maanden” was het nauwkeurigste, wat de journalisten uit haar geperst kregen. Woordvoerders van de minister laten weten dat het voorstel “geen prioriteit” heeft.

De weerstand tegen het wetsvoorstel neemt echter niet af. Vandaag kwam de 20.000e handtekening onder de petitie tegen het wetsvoorstel, en het gebrek aan haast van minister Spies betekent dat dat aantal alleen nog maar kan toenemen. En de kans dat minister Spies dit wetsvoorstel tijdens de komkommertijd even tussen de soep en de aardappelen door de Kamer weet te loodsen, is klein: de organisatie achter de petitie houdt de politieke agenda goed in de smiezen en slaat direct alarm als Spies onzalige wetsvoorstellen de Kamer in slingert.

Inmiddels start een fundamenteler denken over het fenomeen “nationaliteit”. De huidige nationaliteitswetgeving is gebaseerd op wetgeving uit de 19e eeuw en verdragen die Nederland tijdens de koude oorlog sloot. Inmiddels is er veel veranderd. De koude oorlog is voorbij, het nationalistische 19e-eeuwse denken ook. De dienstplicht (een lastig onderwerp bij dubbele nationaliteiten) is afgeschaft. Mensen reizen meer en meer, het is steeds normaler om een tijd in het buitenland te werken (de overheid probeert zelfs te stimuleren dat studenten een deel van hun studie in het buitenland volgen). Er ontstaan steeds meer binationale huwelijken, en de stippellijnen op de landkaart worden langzaamaan vager. Wat is er eigenlijk nog over van de bezwaren tegen een dubbele nationaliteit?

  • Er wordt wel eens gezegd, dat een crimineel met twee nationaliteiten naar het andere land kan vluchten als hij in het ene land wat op zijn kerfstok heeft. Het andere land zal zijn eigen burgers beschermen en de crimineel niet uitleveren. Maar wees redelijk, ligt dat aan de dubbele nationaliteit? Natuurlijk niet. De crimineel kan de nationaliteit van het land waar hij gezocht wordt ook gewoon opgeven. Hij gaat in het andere land wonen, en zal dan nog steeds niet worden uitgeleverd.
  • Een hoop emotie handelt over “loyaliteit”. Prof. Haazen ontkracht deze argumenten vakkundig.
  • Zaken als AOW, pensioen en belasting hebben zelden of nooit wat te doen met nationaliteit. Ik ontvang straks echt geen cent meer of minder AOW als ik ook een Zwitserse nationaliteit heb. Heel simpel: ik krijg straks Nederlandse AOW naar rato van de tijd dat ik in Nederland heb gewerkt, en Zwitserse AOW naar rato van de tijd dat ik in Zwitserland heb gewerkt. Of ik Zwitser, Nederlander, of allebei ben, doet niet ter zake. Voor pensioen geldt iets soortgelijks.

De Nederlandse regering lijkt nu van de stand “achteruitgang” voorlopig in de stand “stop” te zijn beland. Dat is een goede eerste zet. Maar we zijn er nog niet: we gaan door om deze (of een volgende) regering in de stand “voorwaarts” te krijgen, zodat Nederland weer mee kan komen in de vaart der volkeren.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Regering mist kerstboom

De belofte van de regering om het nieuwe wetsvoorstel inzake dubbele nationaliteit voor de kerst naar de Tweede Kamer te sturen, is niet ingelost. We weten nog steeds niet welke kant de regering op wil, ondanks een duidelijke draai in de goede richting van regeringspartij VVD.

Eelco Keij, initiatiefnemer van de petitie waarin opgeroepen wordt het wetsvoorstel naar de papiermand te verplaatsen, laat namens de initiatiefnemers weten:

Dit betekent dat wij gewoon doorgaan met het verzamelen van handtekeningen voor onze petitie — inmiddels bijna 20.000 ! — en het actief contacteren van de pers / inzenden van artikelen. Deze week heeft het internationale weektijdschrift The Economist twee artikelen gewijd aan de stilstand van de huidige regering op dit vlak:

http://www.economist.com/node/21542394 (“Dual Citizenship; Dutchmen Grounded”)
http://www.economist.com/node/21542413 (“In praise of a second (or third) passport”)

Daarnaast heeft Prof. Olav Haazen, mede-initiatiefnemer van de petitie, deze week een artikel gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad, waarin onder meer wordt betoogd dat het wetsvoorstel onterecht en onevenredig veel Nederlanders in het buitenland treft. Dit artikel is te lezen op 

http://nederlanderblijven.com/2012/01/08/dubbele-nationaliteit-amerikaanse-toestanden-nederlands-juristenblad/ ( kort linkje http://tinyurl.com/6m6y5j9 )

Tot slot: wij roepen iedereen nogmaals op de petitie te ondertekenen op http://nederlandersoverzee.petities.nl/

Alle informatie over het voorstel, de gevolgen en gerelateerde persartikelen zijn te vinden op: http://NederlanderBlijven.nl

Aankomende vrijdagmiddag zal de eerste Ministerraad van 2012 plaatsvinden; wellicht dat op die dag dan het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In dat geval volgt z.s.m. een nieuwe update.

1 reactie

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Dubbel paspoort: blijf de politiek wakker houden!

De afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest rondom de plannen van minister Donner om het moeilijker te maken om er naast de Nederlandse nationaliteit nog een ander paspoort op na te houden. Met succes: op internet is een petitie tegen Donners plannen inmiddels meer dan 18.500 keer ondertekend. En ook in de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen die het te gek voor woorden vindt dat Nederlanders in het buitenland er geen tweede nationaliteit op na mogen houden. Op de website van de initiatiefnemers zijn nog meer eerste successen te lezen.

Het wetsvoorstel van Donner ligt nu nog bij de Raad van State voor advies. Daarna begint het spel pas echt: dan moet het in de Tweede Kamer besproken worden. Belangrijk, dus, om de Kamerleden goed te doordringen van de vervelende bijeffecten van dit wetsvoorstel. Dat kan bijvoorbeeld door ze een brief te sturen. Voorbeeld nodig? Deze brief heb ik aan de leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken gestuurd. Dat zijn:

Gebruik deze brief gerust als voorbeeld – vergeet daarbij niet om de rode tekstgedeelten in te vullen!

3 reacties

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

De pil die niet werkt, maar waar je wel misselijk van wordt.

Martin Sommer reageert vandaag in de Volkskrant op de plannen van minister Donner en de petitie die inmiddels tegen die plannen loopt (nog steeds niet getekend? Doe het nu! Al 7.841 11.975 medelanders gingen u voor!). Sommers betoog komt er op neer dat Nederland met maar een paar landen problemen heeft als het om dubbele nationaliteiten gaat, en die paar uitzonderingen rechtvaardigen niet het wijzigen van een algemene regel.

Sommer doelt op Marokko en Turkije als hij het over “probleemlanden” heeft. Terecht merkt hij op dat ook voor “Bruin I” minister Hirsch Ballin probeerde een eind te maken aan dubbele nationaliteiten en dat Donners plannen dus niet alleen uit bruin-blonde druk voortkomen. Sommer heeft echter ongelijk als hij deze “probleemlanden” in verband brengt met de beoogde wetswijziging. Want wat wil het geval? De plannen van minister Donner gaan helemaal niets veranderen voor Marokkanen en Turken. Ook in Donners wet blijft het voor Marokkanen en Turkse dienstplichtigen mogelijk de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De Marokkaan hoeft daarbij zijn Marokkaanse pas niet in te leveren (dat kan namelijk niet) en de Turk hoeft zijn dienstplicht niet af te kopen (dat kost een fortuin en dat kan niet in redelijkheid van je verlangd worden).

Kortom, die hele wet van Piet Hein leidt tot niets.

Gelukkig maar, want het doel waarvoor ze is opgesteld vind ik uiterst dubieus. Nederland zou last hebben van Marokko en Turkije omdat die via hun nationaliteitspolitiek invloed op het buitenland zouden willen blijven uitoefenen. Alsof een Marokkaan of een Turk dat kan helpen. Het zou ronduit discriminerend zijn om een Turk of een Marokkaan een Nederlandse pas te weigeren uitsluitend omdat Nederland het niet met de Turkse of Marokkaanse politiek eens is.

Blijven over: de nadelige bijwerkingen voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

Samengevat: Donner heeft een medicijn gemaakt dat niet helpt tegen de (vermeende) ziekte waar het voor ontworpen is, maar waar je wel misselijk van wordt. Elke arts zou de vloer aanvegen met een dergelijke pillendraaier. Tweede Kamer, doe uw werk: vegen maar!

1 reactie

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Mijn emigratie - zomer 2009, Nederlandse bureaucratie

Geen Zwitser worden vanwege de kinderen

Nederlander blijven! Onderteken de petitie – al 7.833 11.975 handtekeningen! (stand 1 8 november 2011)

Een teleurstelling voor al mijn moeders en schoonmoeders: nee, er zijn nog geen concrete plannen!!!

Als onze minister Donner zijn zin krijgt, en daarmee ook zijn met waterstofperoxide behandelde gedoogpartner, ga ik de komende twintig jaar nog geen Zwitserse nationaliteit aannemen. De reden is heel eenvoudig: kinderen. Minderjarige kinderen worden in de nationaliteitswetgeving daadwerkelijk als minderjarig behandeld. Dat begint al bij je geboorte: afhankelijk van je ouders (of in sommige landen het lapje grond waarop je geboren wordt) krijg je een nationaliteit. Of twee, of drie, of soms zelfs helemaal geen.

Wat? Bij je geboorte al drie nationaliteiten? Ja, dat kan. De landen op onze planeet hebben namelijk verschillende regels voor het verkrijgen van nationaliteiten bij geboorte. Sommige landen kijken naar de ouders (Ius Sanguinis noemen de juristen dat: recht van het bloed). Nederland en Zwitserland bijvoorbeeld. Een kind met een Nederlandse vader of moeder is automatisch Nederlander. En een kind met een Zwitserse vader of moeder is automatisch Zwitser. Heb je een Zwitserse ma en een Nederlandse pa, dan ben je meteen Nederzwitser en kunt dus zowel een paspoort met een voorwoord van Beatrix bestellen als een rood paspoort met een wit kruisje erop.
Andere landen hanteren het Ius locus, het recht van de plaats. Canada bijvoorbeeld. Als je op Canadees grondgebied wordt geboren, ben je automatisch Canadees. Word je in Canada als kind van een Nederlandse pa en een Zwitserse ma, dan kom je dus meteen voor drie paspoorten in aanmerking. Andersom: word je in Nederland geboren uit Canadese ouders, dan heb je pech en kom je voor geen enkel reisdocument in aanmerking. Dat je op Nederlands grondgebied geboren wordt geeft je geen recht op een Nederlandse pas, en dat je Canadese ouders hebt geeft je geen recht op een Canadese pas. Pech gehad, dus. Als je braaf drie jaar in Nederland blijft (en zonder paspoort kun je weinig anders) kun je na die tijd via optie Nederlander worden. De eerste drie jaren van je leven ben je statenloos.

Na je geboorte gaat het vrolijk verder. Want die pas heb je als minderjarig kind slechts bij de gratie van je ouders. Als mijn vrouw en ik kinderen krijgen, zijn ze Nederzwitser. Maar als ik zou besluiten om Zwitser te worden, bijvoorbeeld omdat ik hier wil stemmen, of gewoon omdat ik er genoeg van heb om voor dik 25% van de bevolking (inderdaad, zoveel procent van de Zwitsers stemt extreem-rechts) als tweederangsburger te worden beschouwd, heeft dat onder Donners plannetjes ook consequenties voor de kinderen. Niet alleen ik verlies dan mijn Nederlanderschap, mijn kinderen delen in het verlies, zoals de Rijkswet op het Nederlanderschap dat zo mooi uitdrukt. Gedeelde smart is in dat geval geen halve smart, zowel ik als de kinderen verliezen de Nederlandse pas. De kinderen hebben daar niets over te vertellen: als pa besluit Zwitser te worden, verliezen zij hun Nederlandse pas. Niet alleen voor dat moment, maar voor hun hele leven.

Kortom, ter wille van de kinderen ga ik onder Donners plannen beslist geen Zwitser worden. Je wilt je kinderen immers de mogelijkheid bieden om zelf te kiezen aan welk uiteinde van de Rijn ze hun geluk willen zoeken, zonder dat ze daarvoor eerst door de hele Nederlandse immigratiebureaucratie moeten worstelen en misschien zelfs een inburgeringsdiploma moeten halen. Stel je voor, een taaltest voor iemand die vanaf zijn geboorte netjes tweetalig wordt opgevoed. Alsof je een veterstrikdiploma aan een duizendpoot uitreikt.

Tja, daar moet ik dan zelf wel de nodige offers voor brengen. Ik mag de komende twintig tot dertig jaar niet meebeslissen in het land waar ik woon, waar ik belasting betaal, waar ik werk en waar ik een bijdrage aan de gemeenschap lever. En niet omdat ze dat in mijn woonland niet goed vinden. Simpelweg omdat een grijsaard op verzoek van een dom blondje aan het Binnenhof een wet heeft bedacht die niets gaat bijdragen aan het – overigens uiterst dubieuze – beoogde doel, maar wel de “expats” een trap na geeft.

1 reactie

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Mijn emigratie - zomer 2009, Nederlandse bureaucratie

Kortzichtige minister: Donner wil dubbele nationaliteiten verder inperken.

Onderteken de petitie! Al 6.047 11.975 17.775handtekeningen (stand 31 oktober 8 25 november 2011)!

Je moet een minister van Binnenlandse Zaken natuurlijk niet vragen om internationale zaken te regelen. Schoenmaker, blijf bij je leest. Helaas, de Nederlandse regering heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken gevraagd om de wetgeving omtrent de Nederlandse nationaliteit aan te passen. En daarbij blijkt dat de goede man niet in staat is om over de landsgrenzen te denken.

Nederland heeft een slechte reputatie als het gaat om openheid en tolerantie ten opzichte van mensen met meerdere nationaliteiten. Al sinds mensenheugenis proberen met name de confessionele partijen (SGP, CDA, etc.), maar ook de VVD en de PVV, het zo onmogelijk mogelijk te maken om er twee paspoorten op na te houden. De argumenten daarvoor zijn lang niet altijd sterk. Zo zou er een probleem zijn met de dienstplicht, en wordt er vaak over het “Nederlander-gevoel” gepraat, dat niet te combineren zou zijn met het “buitenlander-gevoel”. Daarnaast is het duidelijk dat de PVV buitenlanders zo veel mogelijk dwars wil zitten, en het dus ook voor hen zo lastig mogelijk wil maken om Nederlander te worden.

De huidige Nederlandse wetgeving heeft maar een klein aantal uitzonderingen op de regel dat je naast de Nederlandse nationaliteit geen andere mag hebben. Die uitzonderingen probeert minister Donner met een wetsvoorstel zo veel mogelijk te schrappen.

Het is Donner en zijn gedoogpartner PVV natuurlijk vooral te doen om buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit willen krijgen. Zij moeten de buitenlandse nationaliteit daarbij normaalgesproken opgeven. De twee belangrijkste uitzonderingen:

  • Als je met een Nederlander getrouwd bent, mag je je buitenlandse pas houden
  • Als je je buitenlandse pas niet kunt opgeven, of slechts onder voorwaarden die niet in redelijkheid van je verlangd kunnen worden, hoeft het niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor burgers van landen als Marokko en Argentinië. Die landen verbieden het opgeven van hun nationaliteit. Zelfs als je je Argentijnse paspoort door de papierversnipperaar haalt, blijf je Argentijn. (Ik ben overigens benieuwd hoe ze dat bij prinses Máxima gedaan hebben?) Ook voor sommige Turken is het heel lastig de Turkse pas op te geven. Mannen moeten daarbij in de regel voor vele duizenden euro’s hun Turkse dienstplicht afkopen.

De eerste uitzondering wil minister Donner schrappen. Het liefst zou hij ook de tweede uitzondering schrappen, maar dat kan waarschijnlijk niet vanwege volkenrechtelijke regels en afspraken (een Argentijn kan het ook niet helpen dat hij Argentijn is en zijn nationaliteit niet kwijt kan raken – als je hem enkel op dat punt de Nederlandse nationaliteit weigert, discrimineer je ten opzichte van andere nationaliteiten).

Omgekeerd: als je als Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verlies je automatisch de Nederlandse. De uitzondering daarop: als je de nationaliteit van land X wilt aannemen en je getrouwd bent met iemand met nationaliteit X, mag je je Nederlandse pas behouden. En minister Donner wil ook die omgekeerde uitzondering schrappen.

Juridisch en wetstechnisch is het begrijpelijk dat beide uitzonderingen alleen samen geschrapt kunnen worden. Anders ontstaat er een maas in de wet. Stel dat alleen de eerste uitzondering wordt geschrapt. Een Zwitser is met een Nederlandse getrouwd en wil Nederlander worden, maar tegelijk zijn Zwitserse pas houden. Wel, zijn vrouw vraagt eerst een Zwitserse pas aan. Omdat de “omgekeerde uitzondering” niet is geschrapt, mag ze haar Nederlandse pas houden. Vervolgens vraagt de man een Nederlandse pas aan en geeft netjes zijn Zwitserse pas af. Daarna vraagt de man zijn Zwitserse pas opnieuw aan (Zwitserland heeft net als de meeste andere landen regelingen waarbij dat relatief makkelijk kan). En omdat zijn vrouw (ook) Zwitserse is, hoeft hij de Nederlandse pas niet af te geven. Op die manier heeft hij, net als zijn vrouw, toch twee paspoorten.

Gevolg: doordat de huidige regering en haar gedoogpartner vindt, dat een buitenlander zijn pas moet afgeven als hij Nederlander wil worden, zelfs als hij al met een Nederlander getrouwd is, moeten Nederlanders die met een buitenlander getrouwd zijn en de nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) willen aannemen, ook hun Nederlandse pas maar afgeven. Het is duidelijk dat dit een groot nadeel is voor veel Nederlanders die in het buitenland wonen. Iets waar minister Donner zich tot nu toe niet bepaald druk om lijkt te maken – hij is dan ook geen minister van buitenlandse, maar van binnenlandse zaken.

Nederlanders in het buitenland zijn inmiddels in actie gekomen tegen de plannen van de Nederlandse regering en haar rechtsextremistische gedoogpartner. Er worden Nederlandse politici benaderd, en er gaat in januari 2012 een petitie aangeboden worden. Die petitie kan ook digitaal ondertekend worden: dat kan via deze website.

11 reacties

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Mijn emigratie - zomer 2009, Nederlandse bureaucratie, Nederlandse verkiezingen