Tagarchief: Nederlander blijven!

1620

Zoveel stemmen heeft Eelco Keij uiteindelijk binnengehaald bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om precies te zijn 730 stuks uit het buitenland en 890 uit Nederland. Lang niet genoeg om gekozen te worden. Eelco trekt zelf de volgende conclusies:

  • Veel kiezers hebben gesproken, maar niet alle. Van de 50.000 geregistreerde Nederlanders in het buitenland heeft uiteindelijk maar 70% zijn stem uitgebracht. De overige 15.000 hebben dat niet gedaan, of niet kunnen doen – bijvoorbeeld omdat de post te langzaam was of omdat er fouten zijn gemaakt bij de registratie. Maar: zie ook de update onderaan deze blog.
  • Het aantal ongeldige stemmen onder die 35.000 was een stuk lager dan bij de vorige verkiezing. Desondanks nog 212 stuks.
  • 1620 stemmen is veel te weinig om in de Kamer gekozen te worden, maar voor een eerste campagne niet slecht. Voldoende reden voor een vervolg èn om de expat-thema’s op de politieke kalender te laten staan. De expatcampagne van Eelco heeft voor wat betreft de geschreven pers over D66 na de campagne van de lijsttrekker zelfs de meeste aandacht gegenereerd.

Kortom: over vier jaar (of eerder, als Mark en Diederik snel ruzie krijgen) weer?

Update
Inmiddels is er meer duidelijkheid in het hoe en het waarom van die 15.000. Het ligt gelukkig niet alleen aan de trage internationale post. Om precies te zijn:
48.374 mensen hebben zich geregistreerd. Daarvan hebben er 40.493 gekozen voor het stemmen per post. De overigen hebben een kiezerspas aangevraagd (bijvoorbeeld omdat ze vlak aan de grens wonen en gewoon in een Nederlands stembureau kunnen gaan stemmen) of een volmacht afgegeven om iemand anders in Nederland te laten stemmen. Van de 40.493 briefstembewijzen zijn er uiteindelijk 35.898 op tijd in Den Haag of bij een buitenlands stembureau aangekomen. Opkomst onder de geregistreerde briefstemmers is dus 88% – duidelijk hoger dan de Nederlandse opkomst dus.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Nederlandse bureaucratie, Nederlandse verkiezingen

In verkiezingstijd wordt de expat (wel) omarmd

De Volkskrant had gisteren een opvallend bericht in haar dossier Verkiezingen 2012. Nu het verkiezingstijd is, proberen verschillende partijen en kandidaten ook de gunst van de expats te winnen. Ook een lid van regeringspartij VVD, Joost Taverne, waagt zich eraan. Dat mag ook wel, want de VVD heeft traditioneel een grote aanhang onder Nederlanders in het buitenland, en er staan dus wel wat stemmen op het spel.

Laat ik vooropstellen: Taverne lijkt het goed te bedoelen. Hij stelt vast dat het voor Nederlanders in het buitenland lastig is om hun stem uit te brengen. Op zijn website www.stemmenbuitenland.nl heeft hij daarom een helpdesk waar staat uitgelegd hoe het stemmen in het buitenland in zijn werk gaat. Ook heeft hij een contactformulier waar je problemen en vragen kunt melden. Hij belooft binnen drie werkdagen antwoord. Kijk, dat is heel mooi. Daar kan de verzenddienst der stembiljetten een voorbeeld aan nemen – vanwege de extreem trage of onbetrouwbare postbezorging krijgen in sommige landen Nederlanders hun stembiljet zo laat toegestuurd, dat het niet meer mogelijk is om het tijdig terug te sturen.

Toch roept het initiatief van Taverne wat wrange gevoelens bij me op. Dat ligt niet aan Taverne zelf, maar vooral aan de partij waar hij lid van is en waar hij – neem ik aan – door dit initiatief stemmen voor probeert te vergaren: de VVD. De afgelopen regeringsperiode, onder VVD-minister-president Rutte, heeft de Nederlanders in het buitenland niet veel goeds gebracht. Er werd (verder) bezuinigd op ambassades en diensten van de consulaten. Je paspoort verlengen – als je in Nederland woont een kwestie van een bezoekje aan het gemeentehuis, maar in het buitenland betekent het twee vaak lange reizen naar de dichtstbijzijnde ambassade – werd dus nog lastiger dan het toch al was. De VVD sloot een regeeraccoord waarin ze de PVV beloofde om de huidige regeling rond dubbele nationaliteiten – voor expats een belangrijk onderwerp – te verslechteren in ruil voor gedoogsteun. Hoewel de VVD op zich tegen die verslechtering is, vond men het blijkbaar geen punt om dat principe te verkopen ten gunste van de macht. Allemaal niet bepaald redenen om je stem op de VVD uit te brengen. Voor je het weet ontstaat er weer een regering die haar ziel aan de duivel en mijn paspoort aan Geert Wilders verkoopt.

Kijk, als je je echt in wilt zetten voor Nederlanders in het buitenland, dan zet je zo iemand op de lijst. Eelco Keij mobiliseerde meer dan 24.000 Nederlanders om zich tegen de uitverkoop van de dubbele nationaliteit te weren. Hij kreeg de steun van D66, en heeft zich voor de komende kamerverkiezingen kandidaat kunnen stellen. Dat het dossier echt bovenaan het lijstje van D66 staat, is gezien de 25e plek van Keij op de lijst nog maar de vraag – maar het is een begin en wie weet valt er via voorkeursstemmen toch nog wat te bewegen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse verkiezingen

Een rustige Koninginnedag

image

Nu de regeringsplannen tegen dubbele paspoorten samen met de PVV van tafel geveegd zijn, kan de vlag met een gerust hart uit op 30 april. En met verkiezingen in aantocht kunnen we als Nederlanders in het buitenland via onze huiskamer (nee, wij brengen onze stem niet in een stemhokje uit) laten weten dat we van dit soort suffe plannen niet gediend zijn. Dat wordt niet makkelijker (de belofte van Bruin I dat stemmen vanuit het buitenland eenvoudiger zou worden is niet ingelost) maar wel steeds belangrijker. Het waterstofperoxidegehalte in onze regering moet drastisch naar beneden!

6 reacties

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Mevrouw Helderder

Er is een officiële aanbiedingsbrief van minister Spies naar de Tweede Kamer gegaan bij de aanbieding van haar wetsvoorstel om de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te scherpen. Toen ik die brief begon te lezen, had ik meteen een nieuwe bijnaam voor ons aller Liesbeth: mevrouw Helderder.

Als u niet bent opgegroeid met Annie M.G. Schmidt, moet u nu eerst even “Pluk van de Petteflet” gaan lezen.

In haar memorie schrijft mevrouw Helderder namelijk: “er dient helderheid te zijn omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan”. En dat zou met twee paspoorten niet kunnen. Waar dan precies de onhelderheid zit bij die rechten en plichten, staat niet in de begeleidende brief. Het staat ook niet in de Memorie van Toelichting. Integendeel. Daar staat:

De nationaliteit is de rechtsverhouding die de band tussen het individu en de staat weergeeft. Bij de verlening en verkrijging van het Nederlanderschap treden het Koninkrijk der Nederlanden en het individu in deze rechtsverhouding. Het Koninkrijk erkent het individu als burger van de staat. De (meerderjarige) burger ontleent daaraan bepaalde rechten, zoals het recht op toegang op het grondgebied van het Koninkrijk, het recht op benoembaarheid in openbare functies, het recht op diplomatieke bescherming in het buitenland en actief en passief kiesrecht in nationale en provinciale verkiezingen.

Glashelder, zou ik zo zeggen.

En mevrouw Helderder zelf wist, toen ze bij Pauw en Witteman geïnterviewd werd, ook niet precies wat nou het probleem was. Dat gaf ook niet, als het maar helderder wordt. Want het moet tenslotte helder zijn, weet u wel? Gelukkig werd deze oeverloze schoonmaakwoede beëindigd door de aftiteling.

De Memorie van Toelichting is dan ook een stuk minder helder als het om de argumenten van de regering zelf staat. Zo wordt voor de zoveelste keer verwezen naar een volstrekt achterhaald Verdrag van Straatsburg uit 1964. Dat Verdrag stamt uit een tijd dat alle landen nog militaire dienstplicht hadden en de ene helft van de wereld op voet van koude oorlog met de andere helft leefde. Toen was het inderdaad best verwarrend, je kon als man met twee paspoorten namelijk in twee landen voor de dienstplicht worden opgeroepen. Inmiddels zijn we bijna vijftig jaar verder, de dienstplicht is in Nederland al lang en breed in de ijskast gezet, en het zou mevrouw Helderder sieren als ze dat stoffige Verdrag van Straatsburg er ook in zet.

Kortom, bij de argumentatie van de regering komt de spruitjeslucht je tegemoet. Bah. Mevrouw Helderder zou beter haar eigen argumenten-ijskast gaan poetsen in plaats van de toch al glasheldere rechten en plichten die aan het nationaliteitsrecht ontleend worden.

Wat ook heel helder is: inmiddels hebben al 23.285 mensen de petitie tegen de plannen van mevrouw Helderder getekend. U nog niet? Het kan nog steeds.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse bureaucratie

Donner maakt gehakt van zichzelf

Kannibalistische trekjes kunnen het Nederlandse kabinet niet ontzegd worden. Reeg minister Spies zichzelf afgelopen weekend aan spiesjes bij Pauw en Witteman, vandaag was het de beurt aan ex-minister Donner. Nu.nl bericht dat de Raad van State, met aan het hoofd Piet Hein Donner, negatief adviseert over het voorstel dat Donner zelf heeft ingediend toen hij nog minister was.

Helemaal kloppen doet dit niet. Het advies van de Raad van State is al van eind 2011, toen Donner nog geen voorzitter van de Raad was. Het is pas nu openbaar geworden omdat de regering het wetsvoorstel mèt advies pas nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar evengoed: Donner is in zijn huidige functie ook aanspreekbaar op wat zijn voorgangers hebben gedaan.

De Raad van State heeft de volgende bezwaren tegen het wetsvoorstel:

  • Inconsistente redenering in de gedachte achter de wet is, dat één nationaliteit de integratie bevordert. Tot nu toe is er in de wetgeving altijd van uit gegaan dat juist de dubbele nationaliteit integratie bevordert. Het integratieargument deugt natuurlijk voor geen spaan. Het feit dat je je integratie in Nederland mag afronden met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is een stimulans om te integreren – maar door te verplichten bij die naturalisatie je oorspronkelijke nationaliteit op te moeten geven, vergaat veel mensen de lust om de Nederlandse pas aan te vragen. Dat zie je ook in de cijfers: juist mensen die hun oorspronkelijke pas niet in hoeven te leveren, vragen de Nederlandse nationaliteit aan.
  • De Raad van State vindt het ook onnodig dat het “spiegelprincipe” wordt toegepast, d.w.z. dat ook Nederlanders die een vreemde nationaliteit verwerven, automatisch hun Nederlandse pas verliezen. Daarin heeft de Raad natuurlijk gelijk. Kijk maar naar Duitsland: daar kun je verzoeken je pas te mogen houden en daarbij worden individuele en algemene belangen tegen elkaar afgewogen.

De Tweede Kamer heeft in elk geval een extra argument in handen om het wetsvoorstel naar de prullenbak te verwijzen – waar het volgens mij ook hoort. De meeste linkse partijen zullen dat sowieso al doen, net als D66. Maar met name de VVD kan in een tweespalt geraken. Enerzijds zouden ze, op grond van hun achterban en hun liberale visie, tegen het voorstel moeten stemmen. Anderzijds heeft de VVD de PVV nodig om bezuinigingen door te kunnen voeren, en de PVV zou zomaar koehandel kunnen gaan drijven met dit wetsvoorstel: PVV legt de bezuinigingen geen spaanbreed in de weg als de VVD in elk geval instemt met een van de “kroonjuwelen” van de PVV. En de VVD zit ook niet te wachten op een kabinetscrisis met nieuwe verkiezingen. Goed dat de Raad van State de VVD nu een juridisch duwtje in de goede richting heeft weten te geven. Nu hangt alles nog af van de kracht van de liberale ruggengraat.

2 reacties

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Spies aan spiesjes bij Pauw en Witteman

Wat een vreselijke wanvertoning van Minister Spies gisteren bij Pauw en Witteman. Ze heeft geen enkel fatsoenlijk antwoord op de vraag waarom het dubbele paspoort moet worden verboden. Ze komt niet verder dan verwijzen naar een wet uit het vorige millennium. En op de vraag wat nu eigenlijk het probleem is, blijft ze het antwoord schuldig en wordt gered door de aftiteling.
Zelfs het eerlijke antwoord (we doen dit om onze blonde gedoogpartner tevreden te houden) komt niet uit haar mond.
Afijn, als dit een voorbode van het Kamerdebat over deze wet is, dan komt het allemaal wel goed.

4 reacties

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Nederlandse bureaucratie

Ook minister Spies blijkt xenofoob en bekent kleur: Bruin.

De wisseling van de wacht op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betekende een sprankje hoop voor de Nederlanders in het buitenland die ook de nationaliteit van hun woonland willen aannemen. Vandaag blijkt echter dat minister Spies net zo xenofoob is als haar voorganger Donner. In antwoorden op kamervragen van Gerard Schouw (D66) antwoordt ze, volgens de website van de Wereldomroep, dat ze de huidige uitzonderingen in de wetgeving wil laten vervallen “omwille van de helderheid van de rechten en plichten die gelden tussen een burger en de staat”.

Goed, we kennen nu ook de politieke kleur van minister Spies: bruin. Ze loopt strak in de pas met de rest van het kabinet. Keurig in het ritme dat door de blonde gedoogpartner wordt gedicteerd.

Spies beweert dat ze het wetsvoorstel nu aan het kabinet gaat voorstellen en dat het in de loop van maart samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daar klonk meteen al protest tegen Spies & co. is. D66 kondigt aan met een initiatief-wetsvoorstel te komen waarbij niet het tweede paspoort maar het wetsvoorstel van de minister aan een Spies gestoken wordt. Eet u ook graag spiesjes? En hebt u de petitie voor behoud van het tweede paspoort nog niet getekend? Het kan altijd nog en wel hier. 21.044 niet-bruine Nederlanders gingen u al voor.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen