Tagarchief: dubbele nationaliteit

In verkiezingstijd wordt de expat (wel) omarmd

De Volkskrant had gisteren een opvallend bericht in haar dossier Verkiezingen 2012. Nu het verkiezingstijd is, proberen verschillende partijen en kandidaten ook de gunst van de expats te winnen. Ook een lid van regeringspartij VVD, Joost Taverne, waagt zich eraan. Dat mag ook wel, want de VVD heeft traditioneel een grote aanhang onder Nederlanders in het buitenland, en er staan dus wel wat stemmen op het spel.

Laat ik vooropstellen: Taverne lijkt het goed te bedoelen. Hij stelt vast dat het voor Nederlanders in het buitenland lastig is om hun stem uit te brengen. Op zijn website www.stemmenbuitenland.nl heeft hij daarom een helpdesk waar staat uitgelegd hoe het stemmen in het buitenland in zijn werk gaat. Ook heeft hij een contactformulier waar je problemen en vragen kunt melden. Hij belooft binnen drie werkdagen antwoord. Kijk, dat is heel mooi. Daar kan de verzenddienst der stembiljetten een voorbeeld aan nemen – vanwege de extreem trage of onbetrouwbare postbezorging krijgen in sommige landen Nederlanders hun stembiljet zo laat toegestuurd, dat het niet meer mogelijk is om het tijdig terug te sturen.

Toch roept het initiatief van Taverne wat wrange gevoelens bij me op. Dat ligt niet aan Taverne zelf, maar vooral aan de partij waar hij lid van is en waar hij – neem ik aan – door dit initiatief stemmen voor probeert te vergaren: de VVD. De afgelopen regeringsperiode, onder VVD-minister-president Rutte, heeft de Nederlanders in het buitenland niet veel goeds gebracht. Er werd (verder) bezuinigd op ambassades en diensten van de consulaten. Je paspoort verlengen – als je in Nederland woont een kwestie van een bezoekje aan het gemeentehuis, maar in het buitenland betekent het twee vaak lange reizen naar de dichtstbijzijnde ambassade – werd dus nog lastiger dan het toch al was. De VVD sloot een regeeraccoord waarin ze de PVV beloofde om de huidige regeling rond dubbele nationaliteiten – voor expats een belangrijk onderwerp – te verslechteren in ruil voor gedoogsteun. Hoewel de VVD op zich tegen die verslechtering is, vond men het blijkbaar geen punt om dat principe te verkopen ten gunste van de macht. Allemaal niet bepaald redenen om je stem op de VVD uit te brengen. Voor je het weet ontstaat er weer een regering die haar ziel aan de duivel en mijn paspoort aan Geert Wilders verkoopt.

Kijk, als je je echt in wilt zetten voor Nederlanders in het buitenland, dan zet je zo iemand op de lijst. Eelco Keij mobiliseerde meer dan 24.000 Nederlanders om zich tegen de uitverkoop van de dubbele nationaliteit te weren. Hij kreeg de steun van D66, en heeft zich voor de komende kamerverkiezingen kandidaat kunnen stellen. Dat het dossier echt bovenaan het lijstje van D66 staat, is gezien de 25e plek van Keij op de lijst nog maar de vraag – maar het is een begin en wie weet valt er via voorkeursstemmen toch nog wat te bewegen.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse verkiezingen

Niet alleen Spies draait. De PvdA draait mee.

Door de val van de regering was er goede hoop dat het wetsvoorstel van minister Spies om de dubbele nationaliteit aan banden te leggen, nu definitief of in elk geval voor lange tijd van tafel zou zijn. Zelfs de minister zelf beweerde op een gegeven moment dat ze niet blij met het voorstel was en dat het slechts vanwege de lieve vrede met de PVV ingediend was.

De verwachting was dan ook, dat het wetsvoorstel controversieel verklaard zou worden en dat een volgende regering – aangenomen dat men voortaan verstandig genoeg zal zijn om zich niet door de PVV te laten gedogen – het wetsvoorstel zou intrekken. Helaas, niets blijkt minder waar. En de tegenslag komt uit onverwachte hoek. De PvdA wil het voorstel namelijk niet controversieel verklaren, en daarmee is er een kamermeerderheid die het voorstel nog tijdens het demissionair zijn van de regering wil behandelen. Volgens het NRC heeft de PvdA zoiets van “Laat de minister maar komen”. De PvdA, tegenstander van het wetsvoorstel, verwacht blijkbaar dat het demissionair zijn van de regering voldoende aanleiding zal zijn voor de regeringspartijen VVD en CDA om tegen het voorstel te stemmen.

De PvdA vaart daarmee een riskante koers. Het is bekend dat de PVV, maar ook rechtse kringen van het CDA, voor het wetsvoorstel zijn. De VVD schijnt diep in haar hart tegen te zijn, maar heeft dat tot nu toe nog niet in de Tweed Kamer tot uiting durven brengen en boze tongen beweren dat de VVD in geval van een missionaire regering gewoon voor het voorstel zou hebben gestemd – om de lieve vrede met de gedoogpartij te bewaren. Verder is het bekend dat SGP en CU, als confessionele partijen, niet veel op hebben met dubbele nationaliteiten.

Het is bovendien verkiezingstijd. Partijen die bang zijn stemmen aan de PVV te verliezen, zouden uit campagneoverwegingen wel eens voor het wetsvoorstel kunnen stemmen. Dat geldt niet alleen voor VVD en CDA, ook binnen de SP is het standpunt over dubbele nationaliteiten niet zeker. De SP brengt de dubbele nationaliteit steeds in verband met de namenlijstenproblematiek in Marokko (waar het wetsvoorstel overigens geen oplossing voor kan bieden) en vergeet daarbij voor het gemak de consequenties voor Nederlanders in het buitenland.

Woordvoerder Van Dam van de PvdA is er luchtigjes over: “Het boerkaverbod kan nog altijd worden teruggedraaid. En wat betreft de dubbele nationaliteit, dat is een onderwerp dat zo snel mogelijk van tafel moet. Zo’n anderhalf tot twee miljoen mensen zitten in onzekerheid over of ze een van hun paspoorten moeten inleveren. Zij verdienen snel duidelijkheid.” Van Dam begrijpt het niet goed. Die groep van anderhalf tot twee miljoen mensen wil niet zozeer duidelijkheid als wel het behoud van hun dubbele nationaliteit. Op de duidelijkheid dat ze hun tweede pas niet mogen behouden, zitten ze bepaald niet te wachten.

Het lijkt er eerder op, dat Van Dam door de verkiezingskoorts bevangen is, en hoopt dat de PvdA zich kan profileren door zich te verzetten tegen boerkaverbod en verbod op dubbele nationaliteit, zelfs als de voorstellen in de huidige samenstelling van de Kamer een meerderheid gaan halen. De macht schijnt voor de PvdA belangrijker te zijn geworden dan de inhoud.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse bureaucratie

Het CDA draait en draait

Nu het kabinet gevallen is, lijkt het erop dat de standpunten van het CDA over buitenlanderonvriendelijke thema’s (burkaverbod, dubbele nationaliteit) veranderen als een kameleon in een verfwinkel. Demissionair minister Spies weet te melden dat de twee wetsvoorstellen die de regering hierover voorbereidde, wat haar betreft niet meer hoeven. En ook op de website van het CDA vinden ineens opvallende mutaties plaats.

Het CDA is natuurlijk de nationale draaikeutel in de Nederlandse politiek. Ze zitten in het midden van het politieke spectrum (althans, dat vinden ze zelf) en moeten de ene keer met links, en de andere keer met rechts samenwerken. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Het onderbuik-oordeel over dergelijk gedrag is: “hypocriet”, “onberekenbaar”. Toch vind ik dat maar ten dele terecht. De regering heeft, in ruil voor de gedoogsteun van de PVV, een aantal “kroonjuwelen” van die partij moeten accepteren. Als je dat doet, geeft het geen pas als een minister telkens roept, dat ze die wetsvoorstellen alleen maar indient om de PVV te vriend te houden. Je sluit een compromis en je voert dat uit. Afspraak is afspraak. Als je je niet in het compromis kunt vinden, moet je geen minister worden.

Nu de PVV de stekker uit het kabinet getrokken heeft, is ook het compromis over de kroonjuwelen van tafel en dus kan de regering van standpunt wijzigen. Het is eigenlijk heel positief om van een CDA-bewindsvrouw te horen dat de deur voor dubbele nationaliteiten op een kier wordt gezet. Het CDA is tot nu toe een verklaard tegenstander van dubbele nationaliteiten geweest. Dat dateert al van voor de samenwerking met de PVV en gold in Nederland voor alle confessionele partijen.

Wat betreft het CDA zelf: We beschuldigen de PVV er nu massaal van dat ze een “onbetrouwbare regeringspartner” is. Het CDA zou echter net zo onbetrouwbaar zijn geweest als ze eerst het gedoog- en regeeraccoord steunen en zich vervolgens in de Tweede Kamer tegen voorstellen keren die in die accoorden zijn afgesproken.

De enige vraag die overblijft, is ook al tijdens de kabinetsformatie gesteld. Moet een christelijke partij zich überhaupt inlaten met een partij als de PVV, die zich openlijk tegen buitenlanders en aanhangers van de islam keert? Destijds leek het erop, dat het CDA, al dan niet onder grote druk van Maxime Verhagen, gekozen heeft voor de macht ten koste van de inhoud en de principes. Maar een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Bovendien heeft Verhagen de aftocht geblazen. Er is dus hoop.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Game Over voor “Bruin I”

Ons bruine kabinet is dan toch eindelijk gevallen. Had van mij wel eerder gemogen – maar nu weten we in elk geval weer (voorzover we dat van de LPF vergeten waren) dat extreem rechts geen betrouwbare regeringspartner is. Vervelend voor de Nederlandse economie en begroting – maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Eindelijk durven CDA en VVD namelijk eerlijk te zeggen wat ze van het snode antidubbelepaspoortvoorstel van PVV-zetbazen Donner en Spies vinden: ze zijn tegen, en dat betekent dat het onderwerp in elk geval voorlopig van tafel is. Omdat ezels zich maar één keer aan dezelfde steen stoten, mag ik aannemen dat de komende jaren geen PVV-gedoogregering meer aan de macht komt en dat de antidubbelepaspoortplannen voorlopig niet meer op tafel komen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Mevrouw Helderder

Er is een officiële aanbiedingsbrief van minister Spies naar de Tweede Kamer gegaan bij de aanbieding van haar wetsvoorstel om de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te scherpen. Toen ik die brief begon te lezen, had ik meteen een nieuwe bijnaam voor ons aller Liesbeth: mevrouw Helderder.

Als u niet bent opgegroeid met Annie M.G. Schmidt, moet u nu eerst even “Pluk van de Petteflet” gaan lezen.

In haar memorie schrijft mevrouw Helderder namelijk: “er dient helderheid te zijn omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan”. En dat zou met twee paspoorten niet kunnen. Waar dan precies de onhelderheid zit bij die rechten en plichten, staat niet in de begeleidende brief. Het staat ook niet in de Memorie van Toelichting. Integendeel. Daar staat:

De nationaliteit is de rechtsverhouding die de band tussen het individu en de staat weergeeft. Bij de verlening en verkrijging van het Nederlanderschap treden het Koninkrijk der Nederlanden en het individu in deze rechtsverhouding. Het Koninkrijk erkent het individu als burger van de staat. De (meerderjarige) burger ontleent daaraan bepaalde rechten, zoals het recht op toegang op het grondgebied van het Koninkrijk, het recht op benoembaarheid in openbare functies, het recht op diplomatieke bescherming in het buitenland en actief en passief kiesrecht in nationale en provinciale verkiezingen.

Glashelder, zou ik zo zeggen.

En mevrouw Helderder zelf wist, toen ze bij Pauw en Witteman geïnterviewd werd, ook niet precies wat nou het probleem was. Dat gaf ook niet, als het maar helderder wordt. Want het moet tenslotte helder zijn, weet u wel? Gelukkig werd deze oeverloze schoonmaakwoede beëindigd door de aftiteling.

De Memorie van Toelichting is dan ook een stuk minder helder als het om de argumenten van de regering zelf staat. Zo wordt voor de zoveelste keer verwezen naar een volstrekt achterhaald Verdrag van Straatsburg uit 1964. Dat Verdrag stamt uit een tijd dat alle landen nog militaire dienstplicht hadden en de ene helft van de wereld op voet van koude oorlog met de andere helft leefde. Toen was het inderdaad best verwarrend, je kon als man met twee paspoorten namelijk in twee landen voor de dienstplicht worden opgeroepen. Inmiddels zijn we bijna vijftig jaar verder, de dienstplicht is in Nederland al lang en breed in de ijskast gezet, en het zou mevrouw Helderder sieren als ze dat stoffige Verdrag van Straatsburg er ook in zet.

Kortom, bij de argumentatie van de regering komt de spruitjeslucht je tegemoet. Bah. Mevrouw Helderder zou beter haar eigen argumenten-ijskast gaan poetsen in plaats van de toch al glasheldere rechten en plichten die aan het nationaliteitsrecht ontleend worden.

Wat ook heel helder is: inmiddels hebben al 23.285 mensen de petitie tegen de plannen van mevrouw Helderder getekend. U nog niet? Het kan nog steeds.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse bureaucratie

Donner maakt gehakt van zichzelf

Kannibalistische trekjes kunnen het Nederlandse kabinet niet ontzegd worden. Reeg minister Spies zichzelf afgelopen weekend aan spiesjes bij Pauw en Witteman, vandaag was het de beurt aan ex-minister Donner. Nu.nl bericht dat de Raad van State, met aan het hoofd Piet Hein Donner, negatief adviseert over het voorstel dat Donner zelf heeft ingediend toen hij nog minister was.

Helemaal kloppen doet dit niet. Het advies van de Raad van State is al van eind 2011, toen Donner nog geen voorzitter van de Raad was. Het is pas nu openbaar geworden omdat de regering het wetsvoorstel mèt advies pas nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar evengoed: Donner is in zijn huidige functie ook aanspreekbaar op wat zijn voorgangers hebben gedaan.

De Raad van State heeft de volgende bezwaren tegen het wetsvoorstel:

  • Inconsistente redenering in de gedachte achter de wet is, dat één nationaliteit de integratie bevordert. Tot nu toe is er in de wetgeving altijd van uit gegaan dat juist de dubbele nationaliteit integratie bevordert. Het integratieargument deugt natuurlijk voor geen spaan. Het feit dat je je integratie in Nederland mag afronden met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is een stimulans om te integreren – maar door te verplichten bij die naturalisatie je oorspronkelijke nationaliteit op te moeten geven, vergaat veel mensen de lust om de Nederlandse pas aan te vragen. Dat zie je ook in de cijfers: juist mensen die hun oorspronkelijke pas niet in hoeven te leveren, vragen de Nederlandse nationaliteit aan.
  • De Raad van State vindt het ook onnodig dat het “spiegelprincipe” wordt toegepast, d.w.z. dat ook Nederlanders die een vreemde nationaliteit verwerven, automatisch hun Nederlandse pas verliezen. Daarin heeft de Raad natuurlijk gelijk. Kijk maar naar Duitsland: daar kun je verzoeken je pas te mogen houden en daarbij worden individuele en algemene belangen tegen elkaar afgewogen.

De Tweede Kamer heeft in elk geval een extra argument in handen om het wetsvoorstel naar de prullenbak te verwijzen – waar het volgens mij ook hoort. De meeste linkse partijen zullen dat sowieso al doen, net als D66. Maar met name de VVD kan in een tweespalt geraken. Enerzijds zouden ze, op grond van hun achterban en hun liberale visie, tegen het voorstel moeten stemmen. Anderzijds heeft de VVD de PVV nodig om bezuinigingen door te kunnen voeren, en de PVV zou zomaar koehandel kunnen gaan drijven met dit wetsvoorstel: PVV legt de bezuinigingen geen spaanbreed in de weg als de VVD in elk geval instemt met een van de “kroonjuwelen” van de PVV. En de VVD zit ook niet te wachten op een kabinetscrisis met nieuwe verkiezingen. Goed dat de Raad van State de VVD nu een juridisch duwtje in de goede richting heeft weten te geven. Nu hangt alles nog af van de kracht van de liberale ruggengraat.

2 reacties

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Ook minister Spies blijkt xenofoob en bekent kleur: Bruin.

De wisseling van de wacht op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betekende een sprankje hoop voor de Nederlanders in het buitenland die ook de nationaliteit van hun woonland willen aannemen. Vandaag blijkt echter dat minister Spies net zo xenofoob is als haar voorganger Donner. In antwoorden op kamervragen van Gerard Schouw (D66) antwoordt ze, volgens de website van de Wereldomroep, dat ze de huidige uitzonderingen in de wetgeving wil laten vervallen “omwille van de helderheid van de rechten en plichten die gelden tussen een burger en de staat”.

Goed, we kennen nu ook de politieke kleur van minister Spies: bruin. Ze loopt strak in de pas met de rest van het kabinet. Keurig in het ritme dat door de blonde gedoogpartner wordt gedicteerd.

Spies beweert dat ze het wetsvoorstel nu aan het kabinet gaat voorstellen en dat het in de loop van maart samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daar klonk meteen al protest tegen Spies & co. is. D66 kondigt aan met een initiatief-wetsvoorstel te komen waarbij niet het tweede paspoort maar het wetsvoorstel van de minister aan een Spies gestoken wordt. Eet u ook graag spiesjes? En hebt u de petitie voor behoud van het tweede paspoort nog niet getekend? Het kan altijd nog en wel hier. 21.044 niet-bruine Nederlanders gingen u al voor.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen