Tagarchief: Donner

Donner maakt gehakt van zichzelf

Kannibalistische trekjes kunnen het Nederlandse kabinet niet ontzegd worden. Reeg minister Spies zichzelf afgelopen weekend aan spiesjes bij Pauw en Witteman, vandaag was het de beurt aan ex-minister Donner. Nu.nl bericht dat de Raad van State, met aan het hoofd Piet Hein Donner, negatief adviseert over het voorstel dat Donner zelf heeft ingediend toen hij nog minister was.

Helemaal kloppen doet dit niet. Het advies van de Raad van State is al van eind 2011, toen Donner nog geen voorzitter van de Raad was. Het is pas nu openbaar geworden omdat de regering het wetsvoorstel mèt advies pas nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar evengoed: Donner is in zijn huidige functie ook aanspreekbaar op wat zijn voorgangers hebben gedaan.

De Raad van State heeft de volgende bezwaren tegen het wetsvoorstel:

 • Inconsistente redenering in de gedachte achter de wet is, dat één nationaliteit de integratie bevordert. Tot nu toe is er in de wetgeving altijd van uit gegaan dat juist de dubbele nationaliteit integratie bevordert. Het integratieargument deugt natuurlijk voor geen spaan. Het feit dat je je integratie in Nederland mag afronden met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is een stimulans om te integreren – maar door te verplichten bij die naturalisatie je oorspronkelijke nationaliteit op te moeten geven, vergaat veel mensen de lust om de Nederlandse pas aan te vragen. Dat zie je ook in de cijfers: juist mensen die hun oorspronkelijke pas niet in hoeven te leveren, vragen de Nederlandse nationaliteit aan.
 • De Raad van State vindt het ook onnodig dat het “spiegelprincipe” wordt toegepast, d.w.z. dat ook Nederlanders die een vreemde nationaliteit verwerven, automatisch hun Nederlandse pas verliezen. Daarin heeft de Raad natuurlijk gelijk. Kijk maar naar Duitsland: daar kun je verzoeken je pas te mogen houden en daarbij worden individuele en algemene belangen tegen elkaar afgewogen.

De Tweede Kamer heeft in elk geval een extra argument in handen om het wetsvoorstel naar de prullenbak te verwijzen – waar het volgens mij ook hoort. De meeste linkse partijen zullen dat sowieso al doen, net als D66. Maar met name de VVD kan in een tweespalt geraken. Enerzijds zouden ze, op grond van hun achterban en hun liberale visie, tegen het voorstel moeten stemmen. Anderzijds heeft de VVD de PVV nodig om bezuinigingen door te kunnen voeren, en de PVV zou zomaar koehandel kunnen gaan drijven met dit wetsvoorstel: PVV legt de bezuinigingen geen spaanbreed in de weg als de VVD in elk geval instemt met een van de “kroonjuwelen” van de PVV. En de VVD zit ook niet te wachten op een kabinetscrisis met nieuwe verkiezingen. Goed dat de Raad van State de VVD nu een juridisch duwtje in de goede richting heeft weten te geven. Nu hangt alles nog af van de kracht van de liberale ruggengraat.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Ook minister Spies blijkt xenofoob en bekent kleur: Bruin.

De wisseling van de wacht op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betekende een sprankje hoop voor de Nederlanders in het buitenland die ook de nationaliteit van hun woonland willen aannemen. Vandaag blijkt echter dat minister Spies net zo xenofoob is als haar voorganger Donner. In antwoorden op kamervragen van Gerard Schouw (D66) antwoordt ze, volgens de website van de Wereldomroep, dat ze de huidige uitzonderingen in de wetgeving wil laten vervallen “omwille van de helderheid van de rechten en plichten die gelden tussen een burger en de staat”.

Goed, we kennen nu ook de politieke kleur van minister Spies: bruin. Ze loopt strak in de pas met de rest van het kabinet. Keurig in het ritme dat door de blonde gedoogpartner wordt gedicteerd.

Spies beweert dat ze het wetsvoorstel nu aan het kabinet gaat voorstellen en dat het in de loop van maart samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Daar klonk meteen al protest tegen Spies & co. is. D66 kondigt aan met een initiatief-wetsvoorstel te komen waarbij niet het tweede paspoort maar het wetsvoorstel van de minister aan een Spies gestoken wordt. Eet u ook graag spiesjes? En hebt u de petitie voor behoud van het tweede paspoort nog niet getekend? Het kan altijd nog en wel hier. 21.044 niet-bruine Nederlanders gingen u al voor.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Regering mist kerstboom

De belofte van de regering om het nieuwe wetsvoorstel inzake dubbele nationaliteit voor de kerst naar de Tweede Kamer te sturen, is niet ingelost. We weten nog steeds niet welke kant de regering op wil, ondanks een duidelijke draai in de goede richting van regeringspartij VVD.

Eelco Keij, initiatiefnemer van de petitie waarin opgeroepen wordt het wetsvoorstel naar de papiermand te verplaatsen, laat namens de initiatiefnemers weten:

Dit betekent dat wij gewoon doorgaan met het verzamelen van handtekeningen voor onze petitie — inmiddels bijna 20.000 ! — en het actief contacteren van de pers / inzenden van artikelen. Deze week heeft het internationale weektijdschrift The Economist twee artikelen gewijd aan de stilstand van de huidige regering op dit vlak:

http://www.economist.com/node/21542394 (“Dual Citizenship; Dutchmen Grounded”)
http://www.economist.com/node/21542413 (“In praise of a second (or third) passport”)

Daarnaast heeft Prof. Olav Haazen, mede-initiatiefnemer van de petitie, deze week een artikel gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad, waarin onder meer wordt betoogd dat het wetsvoorstel onterecht en onevenredig veel Nederlanders in het buitenland treft. Dit artikel is te lezen op 

http://nederlanderblijven.com/2012/01/08/dubbele-nationaliteit-amerikaanse-toestanden-nederlands-juristenblad/ ( kort linkje http://tinyurl.com/6m6y5j9 )

Tot slot: wij roepen iedereen nogmaals op de petitie te ondertekenen op http://nederlandersoverzee.petities.nl/

Alle informatie over het voorstel, de gevolgen en gerelateerde persartikelen zijn te vinden op: http://NederlanderBlijven.nl

Aankomende vrijdagmiddag zal de eerste Ministerraad van 2012 plaatsvinden; wellicht dat op die dag dan het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In dat geval volgt z.s.m. een nieuwe update.

1 reactie

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

The Economist: Spies aan het spit

De Nederlandse minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties heet sinds kort Liesbeth Spies. Mevrouw Spies zit met de erfenis van Piet-Hein Donner opgescheept. En ze heeft haar naam niet mee. Veel meer valt tot nu toe nog niet over haar te zeggen.

Wel over de plannen van haar voorganger. Het vooraanstaande tijdschrift The Economist besteedde op 7 januari aandacht aan deze plannen en maakt er tegelijk gehakt, of eigenlijk beter: spiesjes van. Nederland, aldus The Economist, was vierhonderd jaar geleden een internationaal georiënteerd land, maar is nu blijkbaar niet meer onder de indruk van de glorierijke avonturen van toen. Het wetsvoorstel van Donner/Spies gaat tegen de internationale trend in om dubbele nationaliteiten vaker toe te staan. Recent hebben verschillende landen hun wetgeving versoepeld, en zelfs Denemarken, met een traditioneel erg behoudende nationaliteitswetgeving, bereidt veranderingen voor.

Vervolgens geeft The Economist goede argumenten vóór een dubbele nationaliteit:

 • Beperken is praktisch erg lastig. De wereld wordt steeds internationaler, er zijn steeds meer binationale huwelijken met als gevolg kinderen die van nature een dubbele nationaliteit krijgen. De nationaliteitsrechten van kinderen beperken tot die van de vader (of de moeder) strookt al lang niet meer met de beginselen over gelijkheid tussen man en vrouw.
 • Landen die veel immigranten krijgen, hebben er voordeel van als die immigranten hun oorspronkelijke pas mogen behouden bij naturalisatie. Immers, het verliezen van je oude pas is een enorme drempel om überhaupt naturalisatie aan te vragen – en immigranten die genaturaliseerd worden (of een naturalisatie in het vooruitzicht hebben) integreren makkelijker in de maatschappij. Anders gezegd: een immigrant die zijn oude pas moet afgeven als hij wil naturaliseren, zal in veel gevallen helemaal niet willen naturaliseren en daarom vanzelfsprekend minder makkelijk integreren.
 • Anderzijds zouden landen met veel emigranten niet moeten willen nastreven dat hun emigranten ook ex-burgers worden. Afijn, het argument dat Nederlanders in het buitenland de best mogelijke netwerkers zijn voor Nederland, is al vaker gegeven.
 • Er wordt ook verwezen naar Frankrijk, waar onlangs weliswaar een wet is aangenomen dat iemand die de Franse nationaliteit aanneemt, een document moet ondertekenen waarin hij verklaart dat hij zich op Franse bodem nooit op een andere nationaliteit dan de Franse zal beroepen – maar dubbele nationaliteit blijft mogelijk.
 • Het artikel concludeert dat de “Gouden Eeuw” van dubbele nationaliteiten weliswaar in aantocht is, maar er nog lang niet is. Dat komt vooral door de druk van de extreemrechtse partijen, die de gewone burger angst aanjagen voor buitenlanders.

Inderdaad, de VOC-mentaliteit, eens zo geroemd door minister-president Balkenende, is ver te zoeken bij de huidige Nederlandse regering.

In dezelfde editie staat ook een commentaar van The Economist. Het commentaar begint ermee, dat de bureaucratie het liefst zou zien dat iedereen in maar één land geboren wordt, opgroeit, leeft en sterft. Je hebt maar één paspoort en je trouwt met iemand met eenzelfde paspoort, zodat ook je kinderen zich maar op één nationaliteit kunnen beroepen. In geval van oorlog kan het land dan een beroep doen op je loyaliteit – en desgewensd ook op je leven. Meteen wordt echter geconcludeerd dat dat een volstrekt achterhaalde simplificatie van de realiteit is. Het principe van one man, one state is niet meer van deze tijd: meer dan 200 miljoen mensen leven en werken in een ander land dan waar ze geboren zijn – maar willen nog steeds graag naar hun geboorteland reizen, en er misschien wel trouwen of investeren.

Het commentaar stelt vervolgens, dat het bekrompen vasthouden aan het beginsel van één nationaliteit niet juist is, en dat nationaliteit niet verbonden zou moeten worden aan geboorte (je ouders of het lapje grond waaruit/-op je ter wereld kwam) maar aan de landen waaraan je een actieve bijdrage levert. De wereld beweegt in de goede richting, maar “veel staten (meestal arm en slecht geregeerd) bieden nog weerstand tegen de trend en een aantal rijke democratiëen als Nederland en Duitsland willen de klok terugdraaien, onder voorwendsel van een scala aan excuses”.

Vervolgens maakt ook het commentaar spiesjes van de argumenten voor het one man, one state principe dat onze regering – onder druk van extreem-rechts – zo graag wil handhaven:

 • Het argument van de staatsveiligheid is volstrekt achterhaald. Voor een moderne oorlog (als je al oorlog zou willen) heb je geen groot leger meer nodig, en de militaire dienstplicht is in veel landen al afgeschaft. Daarnaast: nationaliteit is geen garantie voor loyaliteit: veel grote verraders uit de geschiedenis waren geboren en getogen “vaderlanders”.
 • Dat betekent niet dat dubbele paspoorten probleemloos zijn. Ze maken bijvoorbeeld in sommige gevallen belastingontduiking mogelijk. Dat moet je echter niet aanpakken via de dubbele paspoorten maar via goede to-the-point wetgeving.
 • Bovendien biedt de dubbele nationaliteit een extra verbinding tussen de betrokken landen, waar beide van profiteren.

Het accepteren van dubbele nationaliteiten is uiteindelijk onvermijdelijk, en zou moeten worden toegejuichd.

Laten we hopen dat minister Spies The Economist beter leest en begrijpt dan haar voorganger. Het komt de VOC-mentaliteit van ons land beslist ten goede. Nederland kan immers veel leren van haar burgers in het buitenland. Hier in Zwitserland weten ze bijvoorbeeld heel goed hoe je treinen op tijd laat rijden.

1 reactie

Opgeslagen onder Dubbele nationaliteit, Grensperikelen

Regeringspartijen beantwoorden brief

Ook het CDA en de VVD antwoordden vandaag op de brief die ik had gestuurd naar aanleiding van de plannetjes van minister Donner. Komen ze. Eerst de VVD:

Beste heer Laan,

Namens mevrouw van Nieuwenhuizen dank ik u voor uw bericht. Voor ons standpunt in deze kwestie wil ik u verwijzen naar een bericht op onze website, waarin ons standpunt nog eens duidelijk wordt beschreven: http://www.vvd.nl/actueel/1631/vvd-neemt-paspoortzorgen-nederlanders-in-het-buitenland-serieus.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u mij uiteraard opnieuw benaderen.

Met vriendelijke groeten,

Sandra Reynaers
Persoonlijk Medewerker Cora van Nieuwenhuizen

Drs. C. (Cora) van Nieuwenhuizen
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

en het CDA:

Geachte Twan Laan,

Dank voor uw bericht.

Ik ben mij bewust van het onbedoelde effect. Er zijn meer dergelijke reacties binnengekomen. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Raad van State: wij zullen daarom deze problematiek betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Met vriendelijke groet,

namens Mirjam Sterk,

Thelma van den Ham

Pers. medew. Mirjam Sterk en Bas Jan van Bochove

CDA Tweede Kamerfractie

2 reacties

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse bureaucratie

Donner kijkt alweer niet verder dan Nederland groot is

Vandaag gaf minister Donner antwoord op een aantal kamervragen die op 10 november door het tweedekamerlid Schouw (D66) waren gesteld over Donners plannetjes de dubbele nationaliteit verder aan banden te leggen. U kunt de antwoorden nalezen op de website van de Nederlandse rijksoverheid. Eigenlijk komen Donners antwoorden niet echt als een verrassing. We wisten immers al langer dat hij vooral geïnteresseerd is in de problematiek van buitenlanders die Nederlander willen worden, en dat hij zich nauwelijks lijkt te kommeren om de Nederlanders in het buitenland.

Met z’n hoevelen zijn we eigenlijk? Vraag het niet aan minister Donner, want hij weet het niet (zie zijn antwoord op kamervraag 3). Sinds 1899 zijn er volgens het CBS 2,8 miljoen Nederlanders geëmigreerd, maar hoeveel Nederlanders er in het buitenland wonen wordt niet bijgehouden. Ook het aantal Nederlanders in het buitenland dat naast de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit bezit, is onbekend. Met andere woorden: minister Donner wil een nieuwe wet uitvaardigen, en hij heeft geen flauw idee voor hoeveel Nederlanders in het buitenland die wet een nadeel betekent.

A propos “hoevelen”: net als ik dit zit te tikken springt de teller onder de petitie tegen minister Donners snode plannen op precies 19’000 handtekeningen.

Waarom willen we bij het krijgen van een tweede nationaliteit de Nederlandse behouden? Donner weet het alweer niet. In de antwoorden op de kamervragen 4 en 5 verklaart hij doodleuk dat er geen onderzoek is gedaan naar de redenen waarom Nederlanders in het buitenland een tweede nationaliteit willen aanvragen en welke belangen zij bij twee paspoorten hebben.  Met andere woorden: minister Donner wil een nieuwe wet uitvaardigen, en hij heeft geen flauw benul van de belangen van Nederlanders in het buitenland die daarbij geschaad worden.

En hoe zit het met de wetgeving omtrent dubbele nationaliteit in het buitenland? Toegegeven, moeilijke vraag voor een minister van Binnenlandse Zaken. Aan de andere kant mag je heden ten dage verwachten dat je je toko regelmatig benchmarkt. En Donner lijkt hier op het eerste gezicht ook wel verstand van zaken te hebben, want hij weet te melden dat Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje een vergelijkbare wetgeving kennen als de Nederlandse: dubbele nationaliteiten worden niet toegestaan. Andere Europese landen kennen dit probleem niet, en Donner vergeet te vermelden dat dat er veel meer zijn. Maar in Donners lijstje zit nog een andere onzorgvuldigheid. Inderdaad: Duitsland heeft als regel dat je, als je Duitser wilt worden, je alles moet doen om je oorspronkelijke nationaliteit kwijt te raken. En omgekeerd, als je als Duitser een andere nationaliteit aanneemt, verlies je in principe de Duitse. Duitsland heeft echter een heel belangrijke uitzondering. Ik citeer uit het Staatsangehörigkeitsgesetz, de Duitse tegenhanger van de Rijkswet op het Nederlanderschap:

§ 25
(1) Ein Deutscher verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag oder auf den Antrag des gesetzlichen Vertreters erfolgt, der Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach § 19 die Entlassung beantragt werden könnte. Der Verlust nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn ein Deutscher die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Schweiz oder eines Staates erwirbt, mit dem die Bundesrepublik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag nach § 12 Abs. 3 abgeschlossen hat.
(2) Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerb der ausländischen Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat. Hat ein Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland, ist die deutsche Auslandsvertretung zu hören. Bei der Entscheidung über einen Antrag nach Satz 1 sind die öffentlichen und privaten Belange abzuwägen. Bei einem Antragsteller, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob er fortbestehende Bindungen an Deutschland glaubhaft machen kann.
(3) (weggefallen)

Kortom, als je als Duitser de Zwitserse nationaliteit aanneemt, mag je de Duitse sowieso al houden (lid 1). Maar ook als je als Duitser in de Verenigde Staten woont, en Amerikaan wilt worden, kun je een verzoek indienen om de Duitse nationaliteit te mogen behouden (lid 2). De belangen van het individu worden dan tegen het openbare belang afgewogen, en in het bijzonder wordt gekeken of je nog een band met Duitsland hebt. Kijk, dat is nou nog niet zo gek bekeken door die Ooster-/Noorderburen van jullie/ons:
 • De zaak wordt van individu tot individu bekeken. Dat betekent onder andere, dat je “misbruik” van deze regeling kunt tegengaan. In het bijzonder kun je tegengaan dat een niet-Duitser eerst de Duitse nationaliteit aanneemt, daarbij zijn andere nationaliteit verliest, en vervolgens zijn andere nationaliteit opnieuw aanvraagt en zo dus “tegen de zin van de wet in” toch twee paspoorten heeft.
 • Het raakt het begrip “nationaliteit” in de kern van de zaak: of je de Duitse nationaliteit mag behouden hangt af van je verbondenheid met Duitsland. In de Nederlandse Rijkswet heb je daar een rudimentaire variant van: een Nederlander met dubbele nationaliteit moet, als hij buiten EU of Antillen woont, ten minste elke 10 jaar “zijn neus laten zien” door bv. een nieuw Nederlands paspoort aan te vragen. Het is dus helemaal niet zo gek om de Nederlandse Rijkswet van eenzelfde clausule te voorzien als §25 lid 2 van het Duitse Staatsangehörigkeitsgesetz.

Minister Donner toont met zijn antwoorden dus alweer aan dat hij kwantitatief noch kwalitatief benul heeft wat zijn wetswijzigingsvoorstel buiten de Rijksgrenzen voor gevolgen heeft. Ook heeft hij niet goed in het buitenland rondgekeken naar de daar geldende wetgeving. En in zijn antwoord op vraag 7 (“Ik ga er van uit dat de betrokkenheid van Nederlandse expats bij Nederland onverminderd groot blijft”) zou hij zich ook wel eens kunnen vergissen. De Amerikaanse ambassade hier in Bern kan daar over meepraten. Nu de Amerikaanse overheid steeds meer controle uitoefent op haar burgers in het buitenland, staan de Amerikaans-Zwitserse Doppelbürger in de rij om afstand van hun Amerikaanse nationaliteit te mogen doen. De wachttijd in die rij bedraagt inmiddels drie tot vier maanden.

Zo lang hoeven we niet op minister Donner te wachten. Hij heeft beloofd dat de leden van de Tweede Kamer zijn wetswijzigingsvoorstel onder de kerstboom mogen verwachten. Dat is dan meteen ook de enige overeenkomst die ik weet te bedenken tussen minister Donner en de Kerstman.

9 reacties

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse bureaucratie

GroenLinks antwoordt op brief

Vandaag kwam er antwoord namens Tofik Dibi (GroenLinks) op de brief die ik aan hem en andere Tweede Kamerleden stuurde om hen te vragen tegen het wetsvoorstel van Minister Donner, die de dubbele nationaliteit verder aan banden wil leggen, te stemmen:

Hartelijk bedankt voor uw mail aan Tofik Dibi. Tofik heeft uw mail gelezen en mij gevraagd u te laten weten dat hij het zeer waardeert dat u de tijd en moeite hebt genomen om hem te schrijven. Omdat hij dagelijks meer dan honderd mails en brieven ontvangt, is het voor hem helaas niet mogelijk om iedereen een persoonlijke en inhoudelijke reactie te sturen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

U schrijft ons over de dubbele nationaliteit van Nederlanders is het buitenland. U vindt dat deze dubble nationaliteit behouden moet blijven. Hierbij spelen vele emoties van mensen een rol, maar ook zakelijke belangen. Daarnaast schrijft u dat ook voor Nederland als land het belangrijk is dat deze mensen u dubbele nationaliteit blijft bestaan. GroenLinks is het met u eens dat deze dubbele nationaliteit behouden moet blijven. Wij zijn dan ook tegen het voostel van Donner en zullen er alles aan proberen te doen dat het niet ingevoerd zal worden.

Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Maxe de Rijk
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Dat zijn bonuspunten voor GroenLinks, ondanks de incidentele tikfout. Overigens: de petitie tegen de plannen van Donner is inmiddels bijna 19.000 keer ondertekend. Wordt u de 19.000e?

2 reacties

Opgeslagen onder Bureaucratie, of de Strijd om de Paarse Krokodil, Dubbele nationaliteit, Grensperikelen, Nederlandse bureaucratie