Het overschot ging in twaalf manden…

U kent allemaal wel het verhaal van de vijf broden en twee vissen: een grote groep mensen zit naar Jezus te luisteren, vergeet de tijd en dan is het ineens etenstijd. Hoewel er maar vijf broden en twee vissen in de groep zijn, krijgt iedereen voldoende te eten en blijven er twaalf manden met resten […]

De trein naar München

Innsbruck Hauptbahnhof, even voor elf uur ’s avonds. We staan te wachten op de nachttrein naar onze vakantiebestemming Rome als we door twee vreemdelingen worden aangesproken. “Train Munich this?” Nee, sorry, deze gaat naar Rome. Pas als ik beter kijk zie ik dat de jongemannen waarschijnlijk vluchtelingen zijn. Er staan er een stuk of vijftien […]

Korte lontjes en lange tenen

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen op Charlie Hebdo komt nu regelmatig de vraag voorbij, of je iemand eigenlijk wel mag beledigen. Aanvankelijk dacht ik: natuurlijk niet, sukkel! En met die gedachte stond ik niet alleen. Zo heeft de paus onlangs gezegd, dat de vrijheid van meningsuiting weliswaar een fundamenteel menselijk recht is – en […]

Klokkenluiders

De Zwitserse kranten staan er al een paar dagen bol van en sinds gisteren berichten ook Telegraaf en Algemeen Dagblad erover. Nancy Holten, een Nederlandse die sinds ongeveer zes jaar in Zwitserland woont, maakt stampij tegen het luiden van klokken door koeien en kerken. Tegen het luiden van de kerkklokken in haar woonplaats, de wereldstad […]

Bisschop maakt zijn kersverse lammetjes het leven zuur

Hier in Zwitserland hebben we in de praktijk wat minder last van conservatieve zetbazen uit Rome dan in Nederland. Niet dat er geen ouderwetse bisschoppen zijn, integendeel. Maar met name vanwege de financiering (de kerkbelasting) en het stemrecht (voorwaarde voor het heffen van kerkbelasting) hebben de leken duidelijk meer te vertellen. Maar soms veroorzaakt zo’n […]

Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz…

Vandaag was het dan zover: 60 pastoraal werkers, katecheten, pastores en andere medewerkers van het bisdom Chur moesten een brief inleveren waarin ze onderbouwen waarom ze het Pfarrei-Initiative ondertekend hebben. Zoiets doe je natuurlijk niet zomaar (het ondertekenen, maar ook het inleveren van de brief). Alle ondertekenaars zijn samen met hun sympathisanten naar Chur gekomen. […]

Parochie-initiatief in Zwitserland: is “ongehoorzaamheid” de standaard?

Zoals het in 1984 in de Nederlandse katholieke kerk rommelde, zo rommelt het op dit moment in de Zwitserse. Ik schreef u al eerder over het referendum dat in de katholieke kerk van kanton Basel gehouden zal gaan worden (er zijn inderdaad in beide halfkantons voldoende handtekeningen verzameld) en de emancipatie van de kerk eist, […]

Parochie trotseert achterhaalde standpunten RK Kerk

We hebben toch een parochie waar we trots op mogen zijn. Kostte het afgelopen najaar nog wat moeite om onze parochievergadering in de juiste, racismebestrijdende richting te krijgen, vandaag meldt het Oltner Tagblatt zowaar op de voorpagina dat onze parochie spontaan stelling neemt tegen de vastgeroeste beginselen van Rome. De aartsbisschop van Chur heeft onlangs […]

Wet of godsdienst?

In Nederland heeft een man een boete gekregen omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen. Het was die dag een rustdag, volgens zijn geloof mag hij dan geen identiteitsbewijs bij zich hebben, zo schreef nu.nl:  http://www.nu.nl/binnenland/2746496/beroep-joodse-man-zonder-id-kaart.html Identiteitsbewijzen en godsdienst, het is een moeilijke combinatie. Dat begint al met de foto. Daar mag geen gezichtsbedekkende kleding op […]