Zwitser worden, Nederlander blijven?

Je in Zwitserland laten inburgeren heeft in de meeste gevallen consequenties voor je Nederlandse nationaliteit. Het hoe en wat daarvan is geregeld in de Nederlandse Rijkswet op het Nederlanderschap.

Hoofdregel

De hoofdregel van de Rijkswet op het Nederlanderschap luidt: als je vrijwillig een vreemde nationaliteit aanneemt, verlies je de Nederlandse nationaliteit (artikel 15).

Het is van belang te beseffen:

  • dat je het Nederlanderschap automatisch verliest. Daar is geen besluit van een ambassade of een Nederlandse instantie voor nodig. Op het moment dat je de inburgeringsoorkonde ontvangt, ben je je Nederlanderschap vanzelf, meteen kwijt.
  • dat je Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart vanaf dat moment ongeldig is, ook al staat in het document zelf een langere geldigheidsduur vermeld. Het is strafbaar om die documenten dan nog te gebruiken, ook mag je niet meer deelnemen aan Nederlandse verkiezingen.
  • dat het voor Nederland niet helemaal waterdicht te controleren is of je het Nederlanderschap verloren hebt. Zwitserland meldt niet aan Nederland dat je Zwitser bent geworden. Daarom worden er zo nu en dan fouten gemaakt. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij iemand zijn Nederlanderschap al kwijt was geraakt door het feit dat hij Zwitser was geworden – en toch nog een Nederlands paspoort uitgereikt kreeg. Ook dat “helpt” allemaal niet: formeel is een dergelijke pas al ongeldig zodra hij wordt uitgegeven. Het feit dat je door de Nederlandse autoriteiten behandeld wordt alsof je Nederlander zou zijn, geeft je niet het recht om je Nederlandse nationaliteit alsnog terug te krijgen.
  • dat het verlies van je Nederlanderschap niet eenvoudig terug te draaien is, zelfs niet als je bereid bent om je net verworven Zwitserse nationaliteit daarvoor op te geven. Het kan wel (door “optie”, zie artikel 6 lid f van de Rijkswet op het Nederlanderschap) maar het is niet eenvoudig en je Zwitserse nationaliteit moet je in de regel opgeven.

De ervaring leert dat de Nederlandse overheid genadeloos is in het toepassen van deze hoofdregel. Argumenten als “ik wist niet, dat…” worden consequent genegeerd. Controleer dus altijd vooraf wat de consequenties voor je Nederlandse nationaliteit zijn van een inburgering in Zwitserland. Na de inburgering kan een verlies van de Nederlandse nationaliteit niet zomaar worden teruggedraaid.

Uitzonderingen op de hoofdregel

In een beperkt aantal uitzonderingsgevallen mag je je Nederlandse nationaliteit houden na de inburgering in Zwitserland:

  • Je bent in Zwitserland geboren en woont op het moment dat je je tot Zwitser laat inburgeren in Zwitserland
  • Je hebt voordat je meerderjarig werd ten minste 5 jaar lang onafgebroken in Zwitserland gewoond.
  • Je bent gehuwd met een Zwitser(se).

Na de inburgering: wonen buiten de Europese Unie

In de meeste gevallen zul je na de inburgering in Zwitserland ook in Zwitserland wonen. Dat betekent dat je buiten de EU woont en ook dat heeft consequenties voor je Nederlandse nationaliteit. De Rijkswet op het Nederlanderschap zegt namelijk dat een meerderjarige houder van meerdere nationaliteiten automatisch de Nederlandse nationaliteit verliest als hij 10 jaar lang buiten de EU en buiten Aruba, Curaçao en Sint Maarten woont – tenzij hij binnen die tien jaar een Nederlands reisdocument (pas of identiteitskaart) of een Bewijs van Nederlanderschap aanvraagt (Rijkswet artikel 15, lid 1 onder c en lid 4).

Anders gezegd: als je zowel de Zwitserse als de Nederlandse nationaliteit hebt en in Zwitserland woont, moet je minimaal eens in de tien jaar een Nederlands reisdocument of een Bewijs van Nederlanderschap aanvragen. Doe je dat niet, dan ben je je Nederlanderschap automatisch kwijt. De praktijk leert dat de Nederlandse autoriteiten ook aan deze regel strikt de hand houden.

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: