Zwitser worden (regeling tot 31-12-2017)

Op 1 januar 2018 verandert het nationaliteitsrecht in Zwitserland. Diverse regelingen die hieronder beschreven zijn, wijzigen dan. De wetswijziging heeft geen invloed op aanvragen voor de Zwitserse nationaliteit die nog in 2017 (of eerder) zijn ingediend. Deze pagina beschrijft de situatie tot en met 2017, hier verschijnt binnenkort de beschrijving van de situatie vanaf 2018.

Als je in Zwitserland komt wonen, betekent dat niet automatisch dat je ook Zwitser wordt. Je behoudt gewoon je Nederlandse nationaliteit en daarmee ook je Nederlandse stemrecht voor 2e Kamer en Europees Parlement. Voor Provinciale Staten en Gemeente heb je geen Nederlands stemrecht – daarvoor moet je in een Nederlandse provincie en gemeente wonen. In Zwitserland heb je met (alleen) je Nederlandse nationaliteit geen stemrecht – enkele uitzonderingen daargelaten

In sommige gemeentes en kantons hebben buitenlanders die in die gemeente (dat kanton) wonen, stemrecht voor de gemeenteraad (kantonsraad). Veelal heb je als lid van een door het kanton erkende kantonale kerk ook stemrecht voor de kerkeraad. In kanton Neuchâtel heb je zelfs stemrecht voor de Ständerat (1e kamer van Zwitserland). Dit omdat het stemrecht van de (landelijke) Ständerat op kantonaal niveau geregeld is in het kiesrecht. Dit blijven echter allemaal uitzonderingen: over het algemeen heb je in Zwitserland als niet-Zwitser geen stemrecht. De uitzonderingen, voorzover ze bestaan, zijn vooral te vinden in gemeentes en kantons in het Franstalige deel van het land. Daar is men in de regel wat progressiever dan in de Duits- en Italiaanstalige landsdelen.

Na enige tijd in Zwitserland gewoond te hebben zou je kunnen overwegen ook de Zwitserse nationaliteit aan te vragen. Dat is een heel proces op zichzelf. Hieronder beschrijf ik alleen de belangrijkste dingen om rekening mee te houden.

 • Als je 12 jaar in Zwitserland hebt gewoond, kun je de Zwitserse nationaliteit aanvragen. Je moet die op drie niveau’s aanvragen: op landelijk, kantonaal en gemeentelijk niveau. Alle drie de niveau’s moeten je nationaliteitsaanvraag goedkeuren. Je krijgt dan de burgerrechten van de gemeente en het kanton waar je woont, inclusief stemrecht voor gemeente, kanton en land. Je krijgt ook een Heimatort, over het algemeen is dat de gemeente waar je woont. De procedure is kostbaar (reken op enkele duizenden franken) en kan maanden, soms zelfs jaren, in beslag nemen. Meer informatie vind je op de website van het Bundesamt für Migration www.bfm.admin.ch.

Tip: als je wilt dat de procedure beduidend sneller verloopt, zorg dan dat je uitblinkt in een voor Zwitserland belangrijke sport. Zwitsers vinden het geweldig als buitenlanders naar Zwitserland komen om bij olympische spelen en wereldkampioenschappen voor hen de kastanjes (of nog liever: de gouden medailles) uit het vuur te halen. Zo bestaat het Zwitserse nationale voetbalelftal momenteel uit spelers als Xavier Margairaz, Valon Behrami, Gökhan Inler, Gelson Fernandes, Admir Mehmedi, Eren Derdiyok, Johan Djourou, Granit Xhaka, Blerim Dzemaili en Xherdan Shaqiri. Allemaal “Zwitsers”.

 • In een aantal gevallen kom je voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking. Het belangrijkste is: als je al ten minste 5 jaar in Zwitserland woont en ten minste 3 jaar met een Zwitser getrouwd bent, kun je de Zwitserse nationaliteit via de vereenvoudigde procedure aanvragen. Je hoeft dan “maar” 5 in plaats van 12 jaar in Zwitserland te wonen, en je verzoek wordt alleen op landelijk niveau bekeken. Gemeente en kanton worden “gehoord” maar hebben geen eigen stem in het proces. Dat maakt het geheel een stuk goedkoper en sneller – althans: minder duur en minder langzaam. Je krijgt het Heimatort van je Zwitserse echtgeno(o)t(e).
 • Veel details over de naturalisatieprocedure vind je in het Handbuch Bürgerrecht van het Staatssekretariat für Migration (SEM). Voor de inburgering op kantonaal en gemeentelijk niveau benader je het best het Migrationsamt van het betreffende kanton. De kantonale en gemeentelijke regelingen kunnen van kanton tot kanton en van gemeente tot gemeente sterk verschillen.
 • Mijn eigen ervaringen bij mijn vereenvoudigde procedure lees je hier
 • Heel belangrijk: het Zwitserse recht stelt geen beperkingen aan het hebben van meerdere nationaliteiten. Wat betreft de Zwitsers mag je, als je Zwitser wordt, je Nederlandse nationaliteit behouden. Het Nederlandse recht zit echter anders in elkaar. Hoofdregel is dat je de Nederlandse nationaliteit automatisch verliest als je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Er zijn uitzonderingen op die hoofdregel, onder andere als je getrouwd bent met een Zwitser. De regeling is echter vrij ingewikkeld en de Nederlandse wetgeving op dit punt verandert ook regelmatig. In het voorjaar van 2012 dreigde de toenmalige rechtse Nederlandse regering, mede onder druk van de extreemrechtse gedoogpartner, met allerlei plannen om de mogelijkheden voor dubbele nationaliteiten nog verder in te perken.

  Let in het bijzonder ook op het woord automatisch. Door het enkele feit dat je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, kun je de Nederlandse verliezen. Daar is geen uitspraak van een rechtbank of een beslissing van een ambtenaar of een instantie voor nodig. Tegen dit verlies van de Nederlandse nationaliteit kan ook geen beroep worden aangetekend. Veel mensen die, zonder het te weten, de Nederlandse nationaliteit zo verloren hebben, hebben geprobeerd het Nederlanderschap weer terug te krijgen door ministers, ministeries en zelfs de koning te vragen, of er niet een uitzondering kan worden gemaakt. Zonder succes. Ook al vind je het allemaal heel onrechtvaardig: de Nederlandse wet is op dit punt bikkel- en bikkelhard!
  Vanaf het moment dat je de Nederlandse nationaliteit hebt verloren is je Nederlandse paspoort of identiteitskaart automatisch ongeldig, zelfs als het niet door middel van gaten ongeldig is gemaakt. Het gebruiken van het Nederlandse paspoort of een Nederlandse identiteitskaart (als reisdocument, als legitimatiebewijs of anderszins) is vanaf dat moment strafbaar.

  Controleer dus heel goed VOORAF wat de consequenties voor je Nederlandse nationaliteit zijn, als je overweegt Zwitser te worden. De Nederlandse wet die e.e.a. regelt is de zogenaamde Rijkswet op het Nederlanderschap. Je kunt de actuele versie van die wet altijd raadplegen op www.wetten.nl. Een goede samenvatting van de Nederlandse regelingen en uitzonderingen omtrent het verliezen van de Nederlandse nationaliteit bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit staat op de website van “de” Rijksoverheid (de Nederlandse, welteverstaan).

 • Kwijt is spijt! Als je door het aannemen van de Zwitserse nationaliteit de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt, kun je die niet zomaar meer terugkrijgen. In de meeste gevallen gaat het alleen via een zogenaamde optie-regeling. Voorwaarde daarvoor is onder andere, dat je ten minste een jaar onafgebroken in Nederland (incl. Saba, Bonaire en St. Eustatius), of op Aruba, Curaçao of het Nederlandse deel van St. Maarten woont. Je moet er dus voor langere tijd voor terug naar Nederland.

Disclaimer. Op dit blog en in de reacties erop verstrek ik informatie over de regeling rondom het al dan niet kunnen behouden van de Nederlandse nationaliteit bij het vrijwillig verkrijgen van de Zwitserse. Ik geef die informatie graag en hoop dat de lezers er hun voordeel mee kunnen doen – maar: ik ben geen advocaat of rechtsgeleerde. Aan de informatie op dit blog, inclusief de reacties van mijzelf en anderen op de blogs, kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Advertenties

38 Reacties op “Zwitser worden (regeling tot 31-12-2017)

 1. Frank

  Ik blijf het hebben van een dubbele nationaliteit vreemd vinden. Als je kiest, dan maak je een bewuste keuze. Volslagen krom om dan ook nog een andere nationaliteit er bij te hebben. Wil je nederlander blijven, doe dat dan en vraag niet de Zwitserse erbij.

 2. Ellen

  Beter laat dan nooit… even een reactie:

  Xavier Margairaz (* 7. Januar 1984 in Rances) is sinds geboorte Zwitser.

  Valon Behrami (* 19. April 1985 in Titova Mitrovica, nu Kosovska Mitrovica)
  was 5 jaar oud, toen hij naar Zwitserland verhuisde.

  Xherdan Shaqiri (* 10. Oktober 1991 in Gjilan, SFR Jugoslawien, nu Kosovo) kwam als Baby naar Zwitserland.

  Gökhan Inler (* 27. Juni 1984 in Olten) is in Zwitserland geboren

  Gelson Fernandes (* 2. September 1986 in Praia, Kap Verde) kwam 1991 naar Zwitserland, hij was toen 5 jaar oud.

  Admir Mehmedi (* 16. März 1991 in Gostivar, Mazedonien)kwam in 1993 naar Zwitserland, 2 jaar oud.

  Eren Derdiyok (* 12. Juni 1988 in Basel)is in Basel geboren.

  Granit Xhaka (* 27. September 1992 in Gjilan, Bundesrepublik Jugoslawien, Kosovo) kwam 1993 naar Zwitserland, nog geen jaar oud.

  • Dank voor je aanvulling Ellen, heb me nooit gerealiseerd dat deze voetballers als kleine kinderen naar Zwitserland zijn gekomen of soms zelfs in Zwitserland geboren zijn.

   • De wereld wordt kleiner en kleiner.
    Voor- maar ook achternamen zeggen niets meer over de achtergrond van een persoon.

    De tijd van Jan van de Bakker zijn zoon is meer en meer aan het verdwijnen.

    Zo is het terug verhuizen van Bonaire naar Den Haag ook niet meer zo makkelijk als dat oorspronkelijk leek.

    Vriendelijke groet,

 3. Anton

  Als ik de regels omtrend nationaliteit in NL en CH volg zou het dan niet mogelijk moeten zijn om eerst Zwitser te worden en dus de NL te verliezen om daarna wederom de Nederlandse aan te vragen om zodoende beiden te hebben? Dat zou moeten kunnen aangezien ik Zwitsers ken uit NL ouders die beide nationaliteiten aanhouden.

  • Dag Anton, de regels om de Nederlandse nationaliteit (terug) te krijgen eisen in principe dat je je Zwitserse nationaliteit opgeeft. Dus beide nationaliteiten krijgen door eerst Zwitser te worden en dan de Nederlandse weer terug te vragen, zal niet lukken.
   Dubbele nationaliteiten zijn mogelijk door diverse uitzonderingen die de Nederlandse wet maakt. Jouw voorbeeld is mogelijk als, bijvoorbeeld, de kinderen in Zwitserland zijn geboren. Ze worden geboren met de Nederlandse nationaliteit (want de ouders zijn Nederlanders), en als ze de Zwitserse nationaliteit aanvragen hoeven ze hun Nederlandse nationaliteit niet op te geven (uitzondering in de wet: als je geboren bent in land X en je verkrijgt de nationaliteit van land X, hoef je de Nederlandse nationaliteit niet op te geven, Rijkswet op het Nederlanderschap artikel 15 lid 2 onder a.).
   De uitzonderingen zijn zo gebouwd, dat de mogelijkheid die jij suggereert (eerst Zwitser worden en dan de Nederlandse nationaliteit opnieuw aanvragen) niet lukt: als je bij het Zwitser worden je Nederlanderschap kwijtraakt, raak je omgekeerd bij het Nederlander worden je Zwitserse nationaliteit kwijt.

 4. meso

  Je geeft aan dat je ongeveer 12 jaar in Zwitserland gewoond moet hebben. Meeste landen hebben, naast sport, ook een financiele uitzondering. Heeft Zwisterland dit ook? bijvoorbeeld als je een paar miljoen op de bank hebt staan?

  • De regeling voor naturalisatie (“Einbürgerung”) staat beschreven in het Bürgerrechtgesetz http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19520208/index.html
   Daar staan duidelijk de criteria beschreven:
   – Gewone inburgering: 12 jaar woonachtig in Zwitserland, de jaren tussen je 10e en 20e levensjaar tellen dubbel. Verder: geïntegreerd zijn, vertrouwd zijn met de Zwitserse gebruiken, zeden en gewoontes, het Zwitsers recht respecteren, geen gevaar zijn voor de interne of externe veiligheid van Zwitserland. Kanton en gemeente kunnen verdere eisen stellen.
   – Vereenvoudigde inburgering kan in een aantal gevallen: (1) drie jaar gehuwd met een Zwitser(se) èn vijf jaar woonachtig in Zwitserland waarvan het laatste jaar onafgebroken of (2) zes jaar gehuwd met een Zwitser(se) en “eng verbonden” zijn met Zwitserland.

   Veel geld hebben of goed zijn in sport verandert niets aan de eisen dat je 12 (of 5) jaar in Zwitserland moet wonen. Wel is het zo, dat het hele naturalisatieproces behoorlijk lang kan duren. Een vereenvoudigde inburgering duurt gemiddeld zo’n anderhalf jaar, een gewone inburgering kan nog wel langer duren omdat daar de eisen hoger zijn en de kantons en gemeentes actief meebeslissen. Het zou me niet verbazen als het naturalisatieproces zelf sneller gaat als je goed in sport bent of veel geld op de bank hebt staan, of als er een andere reden is waarom de Zwitsers je graag als landgenoot hebben.

   Enne, een paar miljoen hoeft hier niet veel te zijn. De bekende grap van een Duitser die bij een Zwitserse bank komt en fluisterend tegen de bankbediende zegt dat hij een rekening wil openen en een miljoen franken wil storten – waarop de bankbediende doodleuk zegt: “u hoeft niet te fluisteren hoor. Armoede is in Zwitserland geen schande.”

 5. Aria

  Hoi Twan, bij ons is het nog ingewikkelder: ik woon sinds twaalf jaar in Zwitserland, en ben met een Australische man getrouwd. Onze kinderen zijn hier geboren en hebben de Australische en Nederlandse nationaliteit. Begrijp ik dat goed: kunnen mijn kinderen in de toekomst de Zwitserse nationaliteit aanvragen zonden hun Nederlandse te verliezen, maar ik niet? Of zou dat bij mij ook kunnen omdat mijn kinderen hier geboren zijn?

  • Dag Aria,
   Aangenomen, dat je niet in Zwitserland bent geboren en ook niet als kind in Zwitserland gewoond hebt (ten minste vijf jaar aan een stuk): ja, als jij Zwitserse wordt, verlies je automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dat je kinderen hebt die in Zwitserland zijn geboren, speelt geen rol. Zou je Australische (willen/kunnen) worden, dan mag je de Nederlandse pas houden omdat je man Australiër is. Zie de Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 15, lid 1 onder a, en lid 2.
   Voor je kinderen geldt: omdat ze in Zwitserland zijn geboren kunnen ze Zwitser worden zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen. Voorwaarde is wel, dat ze bij het verkrijgen van de Zwitserse nationaliteit ook daadwerkelijk in Zwitserland wonen. Zie de Rijkswet op het Nederlandschap, artikel 15, lid 1 onder a, en lid 2 onder a, en artikel 16, lid 1 onder e, en lid 2 onder e.

 6. stefan

  Goedemorgen . even een vraagje, ik ben geboren in Zwitserland in Aarau,
  daarna als baby naar nederland verhuisd, kan ik de Zwiserse nationaliteit krijgen bvd Stefan

  • Dag Stefan,
   “In Zwitserland geboren zijn” is geen reden om de Zwitserse nationaliteit te kunnen krijgen. Net zoals “in Nederland geboren zijn” geen reden is om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.
   De hoofdregel is, dat je ten minste 12 jaar in Zwitserland moet hebben gewoond, en daarvan ten minste 3 jaar in de laatste 5 jaar. De jaren tussen je 10e en 20e levensjaar tellen daarbij dubbel. Als je met een Zwitser(se) getrouwd bent, kan het zijn dat je al na 5 jaar wonen in Zwitserland (of 6 jaar getrouwd zijn) de Zwitserse nationaliteit kunt aanvragen. De details en verdere voorwaarden vind je in het Bürgerrechtsgesezt, zie https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19520208/index.html

 7. A.

  Grüezi, Mijn vrouw is Duitse en ik ben Nederlander en we wonen in Zwitserland. Zou het kunnen dat mijn vrouw eerst de Zwitserse nationaliteit aanvraagt en krijgt en ik daarna pas de Zwitserse nationaliteit aanvraag. As ik deze krijg zou ik dan ook de Nederlandse nationaliteit kunnen behouden omdat mijn vrouw (inmiddels/ten tijde van mijn aanvraag) de Zwitserse nationaliteit heeft? Klopt dit/gaat dit op?

  • Voorzover ik het kan overzien (ik ken de Rijkswet op het Nederlanderschap best aardig – maar ik ben geen jurist!) gaat dat op.
   De “Rijkswet” kijkt naar het moment waarop je een nieuwe nationaliteit krijgt. Als je op het moment dat je Zwitser wordt, met een Zwitserse getrouwd bent, verlies je de Nederlandse nationaliteit niet. Er staan geen verdere voorwaarden aan de nationaliteit van je echtgenote.

 8. Robin

  Beste Twan,
  Zelf heb ik sinds mijn geboorte de NL en CH nationaliteit, daar mijn moeder Zwitserse is. Mijn kinderen hebben beide ook twee nationaliteiten (NL en CH), en we wonen in Nederland.

  Nu wil mijn vrouw ook, naast haar NL nationaliteit, de Zwitserse nationaliteit aannemen, en heeft bij de Ambassade de formulieren voor een verzoek om “erleichterte Einbürgerung” opgevraagd.

  Begrijp ik goed uit jouw relaas dat op basis van Art. 15 lid 2 sub c van de Rijkswet op het Nederlanderschap mijn vrouw haar Nederlandse nationaliteit niet automatisch verliest als ze voor deze erleichterte Einbürgerung kiest?

  Alvast bedankt voor je licht op deze zaak!

  • Dag Robin,
   Vooraf: ik ben geen jurist, dus aan mijn mening kun je geen rechten ontlenen.
   Maar: als ik de Rijkswet lees, zie ik inderdaad hetzelfde als jij. Als je vrouw de Zwitserse nationaliteit verkrijgt, verliest ze de Nederlandse nationaiteit niet, omdat ze met een Zwitser getrouwd is.

 9. Els Leussink

  Mijn vraag : door huwelijk met een zwitser heb ik de CH nationaliteit gekregen . Verlies ik door scheiding de NL natonalitet ?

  • Dag Els, de regel over dubbele nationaliteit wordt alleen toegepast op het moment dat je de tweede nationaliteit krijgt. Als je de tweede nationaliteit eenmaal hebt, is er weinig meer aan de hand en houd je de Nederlandse, ook als je gaat scheiden. Wel elke 10 jaar een Nederlandse pas aanvragen.

   • Els Leussink

    En toch heb ik mijn nederlandse nationaliteit verloren !! Ik woon nu weer in Nederland sedert November 2015.Ik wilde mijn nederlandse pas hier in mijn woonplaats laten verlengen Maar dit bleek niet mogelijk te zijn. Pas in November 2016 nadat ik een jaar hier gewoond heb,dus ingezetene ben, kan mijn nederlandse pas worden verlengd. Ik twijfel nog steeds over de juistheid van dit geheel. Gelukkig heb ik nu een nederlands rijbewijs en zo een nederlandse identificatie.
    Het is onbegrijpelijk dat de Nederlander in het buitenland er niet officieel over word geinformeerd dat hem zijn Nederlanderschap word afgenomen..

    • Dag Els, kan me je ergernis goed voorstellen! De regeling is ook erg raar, vooral dat het verlies “automatisch” gaat en het dus in veel gevallen niet eens mogelijk is dat de Nederlandse overheid je informeert. Hoog tijd dat dat verandert.
     Over jouw specifieke situatie: om vast te kunnen stellen hoe dat allemaal precies gelopen is, moet gekeken worden naar het moment waarop huwelijk, emigratie, scheiding, enzovoort, hebben plaatsgevonden. De wet die een en ander “regelt”, de Rijkswet op het Nederlanderschap, is namelijk nogal eens veranderd. De regel die ik hierboven beschreef is de regel zoals die vandaag de dag in de wet staat. Ik heb geen compleet dossier over de geschiedenis van de wet, maar ik meen me te herinneren dat het pas sinds 2003 zo is, dat je je Nederlandse pas niet verliest als je Zwitser wordt op het moment dat je met een Zwitser getrouwd bent. Dus als je voor 2003 door huwelijk met een Zwitser zelf ook Zwitser bent geworden, sluit ik niet uit dat je op dat moment je Nederlandse nationaliteit hebt verloren.

   • Els Leussink

    PS : Ik heb 38 jaar i Zwitserland gewoond en gewerkt.

 10. Dag Twan, nog een vraag. Zou het volgende mogelijk zijn, of maak ik een denkfout (ik zal het hierna ook nog aan de NL-ambassade vragen):

  Hele gezin is Nederlands, maar woont 12 jaar in CH. Om niet allemaal de NL-nationaliteit te verliezen, de volgende constructie:
  – echtgenoot wordt Zwitser. Verliest daarmee NL-nationaliteit.
  – Na ontvangst CH-nationaliteit, vragen de overige familieleden (vrouw+kinderen) de CH-nationaliteit aan.
  – NL-nationaliteit gaat niet bij vrouw+kinderen verloren, want echtgenoot is Zwitser.
  – Als bonusmaatregel: Na toekenning CH-nationaliteit aan vrouw+kinderen, kan de man NL-nationaliteit weer aanvragen want vrouw heeft dubbele nationaliteit.

  Zou dat werken?

  • Dag Robert,
   Vooraf: ik ben geen jurist en kan dus geen garantie geven voor de juistheid van mijn redenering hieronder.
   We gaan uit van een gezin met minderjarige kinderen, geboren in Nederland, allen met de Nederlandse nationaliteit. Wetsartikelen uit de Rijkswet zal ik hieronder verkort aanhalen met “RWxx”. Bijvoorbeeld “RW15.1a” is Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 15, 1e lid onder a.
   1. De vader laat zich inburgeren en wordt Zwitser. Hij verliest op dat moment de Nederlandse nationaliteit (RW15.1a). De kinderen laten zich niet inburgeren en de moeder ook niet. De kinderen behouden de Nederlandse nationaliteit omdat de moeder Nederlandse is (RW16.2a).
   2. Daarna laten vrouw en kinderen zich inburgeren. De vrouw behoudt de Nederlandse nationaliteit (RW15.2c). Daarom behouden ook de kinderen de Nederlandse nationaliteit (RW16.2a).
   3. Tenslotte vraagt de man de Nederlandse nationaliteit opnieuw aan. Dat mislukt. Door optie (RW6) kan het niet, omdat hij daarvoor in Nederland hoofdverblijf moet hebben. Door naturalisatie (RW8) lijkt het op het eerste gezicht te lukken omdat hij niet in Nederland hoeft te wonen in dat geval (RW8.2). Maar helaas: RW9 zegt, dat RW8.2 niet mag worden toegepast omdat hij in Zwitserland woont en Zwitser is. Anders gezegd: punt 3 lukt alleen als de man Zwitserland verlaat en in een ander land gaat wonen.

 11. Silas

  Hallo,
  Ik heb nog wat vragen. Ik ben geboren in België uit een naar België verhuisde moeder en uit een vader wiens ouders naar België verhuist zijn. Ik woon nu in België en heb twee identiteitskaarten: Van België (om dat ik er woon), en van Nederland (omdat mijn ouders het zijn). Ik heb ook veel contact met Nederland omdat daar nog veel familie woont.

  Ik zou ook graag naar Zwitserland willen verhuizen. Als ik dat doe, en na die jaren daar gewoond te hebben, een Zwitserse pas opvraag, verlies ik dan mijn huidige identiteit? Ik woon dus niet in Nederland en heb wel een Nederlandse identiteit, kan ik hem dan net zo goed verliezen? En mijn Belgische? Blijft die behouden?

  • Dag Silas,
   Je hebt, als ik het goed begrijp, op dit moment de Nederlandse en de Belgische nationaliteit.
   Als je vrijwillig de Zwitserse nationaliteit aanneemt (bijvoorbeeld omdat je naar Zwitserland verhuist, maar er zijn ook nog andere manieren waarop je Zwitser zou kunnen worden) verlies je op dit moment *automatisch* de Nederlandse nationaliteit. Niet vanwege de Zwitserse wetgeving (die staat meerdere nationaliteiten zonder beperkingen toe) maar vanwege de Nederlandse wetgeving. De Nederlandse wetgeving kent een paar uitzonderingen, waarvan de belangrijkste is: “getrouwd zijn met een Zwitser op het moment dat je de Zwitserse nationaliteit krijgt”. Details kun je lezen in de Rijkswet op het Nederlanderschap, te vinden via bv. http://www.wetten.nl.
   Ik weet weinig over het Belgische nationaliteitsrecht. Als ik op wikipedia kijk, zie ik, dat België sinds 2008 de dubbele nationaliteit toestaat. Als ik op die informatie af zou gaan, zou je bij het verkrijgen van de Zwitserse nationaliteit de Belgische nationaliteit niet verliezen. Maar als ik jou was, zou ik dat nog even goed (laten) checken.

 12. Sylvia van den Berg

  Beste Twan,

  Het is wat lastig om op de diverse sites van de Rijksoverheid / wetten.nl de juist info te vinden. Wellicht kan jij hier meer over vertellen.

  Mijn vriend is van geboorte Zwitser, heeft meer dan 40 jaar in Nederland gewoond en hier een dochter gekregen. De moeder van zijn dochter is Nederlandse.

  Inmiddels woont hij weer in Zwitserland en wil voor zijn dochter – zij is 17 jaar – de Zwitserse nationaliteit aanvragen. Zijn dochter wil dit overigens ook.

  Hoe zit het in dit geval met de Nederlandse nationaliteit? Het is namelijk niet de bedoeling dat zij deze kwijt raakt.

  Zoals gezegd kan ik hierover geen enkele informatie vinden….

 13. Michael

  Beste Twan,

  Mijn vader heeft de Zwitserse nationaliteit gekregen door zijn vader.
  Ikzelf ben hier geboren en al 50 jaar woonachtig in Nederland.
  Ook ik heb de Zwitserse nationaliteit, evenals mijn dochter.
  Nu Is de vermelding bij burgerzaken niet meer te zien.
  Graag zou ik, naast een Nederlands paspoort ook een Zwitserse willen hebben, evenals mijn dochter.
  Wel blijven wij nog eventjes in Nederland wonen maar het tij kan keren.
  Is Een dubbel paspoort toegestaan hier in Nederland en Zwitserland.

  Mvg Michael

  • Als je beide nationaliteiten hebt, kun je ook beide paspoorten bezitten. Voor een Zwitsers paspoort heb je niets te maken met Burgerzaken, daarvoor moet je waarschijnlijk naar de Zwitserse ambassade.

 14. Dag Twan, ik heb inmiddels mijn formulier voor erleichterte Einbürgerung in huis. Weet jij of de 3 getuigen daadwerkelijk benaderd worden of is dat van situatie tot situatie afhankelijk?

  Groet,
  Willy

 15. Robin

  In het geval van mijn (Nederlandse) vrouw zijn alle drie getuigen benaderd, en hebben een schriftelijke verklaring moeten afgeven. Uiteindelijk ging de erleichterte Einbürgerung erg snel.
  Voor het interview op de ambassade is het wel aan te raden om de Wikipedia pagina met Zwitserse gebruiken en info over CH goed door te lezen. Soms waren de vragen best moeilijk, heb ik van horen zeggen 🙂

  • Interview op de ambassade? Begrijp ik goed dat je niet in Zwitserland woonde toen je vrouw de Zwitserse pas aanvroeg? Kan me voorstellen dat ze dan meer willen nagaan en dat je wat meer feitenkennis moet presenteren. Mijn gesprek, hier in Olten met een ambtenaar van het kanton, was een bagatel.

 16. Robin

  Klopt. Was op de Ambassade in Den Haag. Een interview van ruim een uur wordt dan ingepland.
  Alles getuigen worden gecheckt, en zelfs ik, als echtgenoot, werd nog even benaderd of ik het er wel mee eens was dat mijn vrouw de CH nationaliteit aanvroeg…..
  Eenmaal alle stappen doorlopen, ging het behoorlijk snel: binnen een jaar.
  Als je in het buitenland woont en je vraagt de CH nationaliteit aan, zit er ook geen stemming/referendum of zoiets aan vast (vergelijk het verhaal van de Nederlandse Koeienbelactiviste die maar een CH nationaliteit krijgt….)

  • Omdat het een vereenvoudigde inburgering is, is er geen Abstimmung of wat dan ook. De Bund besluit, het woonkanton (in jouw geval de ambassade) wordt belast met het inwinnen van alle benodigde informatie en geeft in die zin een belangrijk advies aan de Bund. Het beoogde Heimatkanton wordt op verzoek al voor het inburgeringsbesluit gehoord. En na het inburgeringsbesluit duurt het nog een tijdje voordat het besluit rechtskracht krijgt. Er kan namelijk nog bezwaar tegen het besluit worden aangetekend. Pas na die bezwaartermijn kun je een paspoort aanvragen. En ja, de Zwitserse echtgenoot moet expliciet toestemmen, zelfs al op het aanvraagformulier mede-ondertekenen. Dat aanvraagformulier heeft als eerste vraag (nog voordat de gegevens van de in te burgeren buitenlander worden gevraagd!) naam en Heimatort van de echtgenoot!

 17. Zwitser in Nederland

  Hallo Twan,
  zou je mij een mail willen terugsturen, ik heb een vraag die ik liever via de mail wil stellen. Alvast bedankt !

 18. michiel

  Dag Twan, bedankt voor je site. We wonen al 14 jaar in Zwitserland met een permis C, en zijn de naturalisatie aan het overwegen. Onze twee kinderen zouden de nederlandse nationaliteit kunnen houden, maar dat geldt niet voor mijn vrouw en ik. Het NL paspoort opgeven is veel lastiger dan ik dacht, en min vraag is of je advies kan geven over algemene voor- en nadelen van het NL nationaliteit op te geven om de zwitserse te krijgen.

  • Dag Michiel,
   Het “opgeven van je Nederlandse paspoort” is heel eenvoudig: op het moment dat je Zwitser wordt, ben je (in jouw situatie) je Nederlandse nationaliteit automatisch kwijt. Je Nederlandse paspoort is vanaf dat ogenblik ongeldig – al zul je dat in de praktijk pas merken als je zou proberen om het te vernieuwen. Ook al is de kans dat het uitkomt gering: het gebruik van je Nederlands paspoort als reisdocument, als legitimatie of om bijvoorbeeld deel te nemen aan Nederlandse verkiezingen is strafbaar.
   Of je Zwitser wilt worden of Nederlander wilt blijven is allereerst een persoonlijke zaak. Bij veel mensen spelen gevoelens een belangrijke rol.
   Daarnaast zijn er praktische consequenties.
   Als je Zwitser wordt en daardoor je Nederlanderschap verliest, kun je voortaan deelnemen aan alle Zwitserse verkiezingen en referenda. Daarnaast heb je een onvervreemdbaar recht om in Zwitserland te wonen en te werken – en er ook weer terug te keren als je een tijd naar het buitenland zou zijn gegaan. Afgezien daarvan heb je als Nederlander met permis-C in Zwitserland vrijwel dezelfde rechten als een Zwitser. Bovendien is er het “Personenfreizügigkeitsabkommen” met de EU – de kans dat je je permis-C kwijtraakt en daardoor gedwongen terug naar Nederland moet is homeopatisch.
   Wat betreft Nederland: natuurlijk verlies je je stemrecht in Nederland. Er zijn geen consequenties voor in Nederland opgebouwd pensioen of AOW. Dankzij het “Personenfreizügigkeitsabkommen” met de EU kun je ook als Zwitser makkelijk voor kortere tijd (vakantie, familiebezoek) naar Nederland. Als je voor langere tijd wilt gaan, zul je een doodgewone immigratieprocedure moeten doorlopen zoals elke andere Zwitser dat ook moet als hij zich in Nederland voor langere tijd wil vestigen. Ook dat is dankzij het “Personenfreizügigkeitsabkommen” met de EU mogelijk – maar het is wel lastiger dan waneer je als Nederlander wilt terugkeren. Dat laatste kan namelijk altijd en zonder enig voorbehoud.
   Anders gezegd: terugkeren naar Nederland wordt wat lastiger, maar niet onmogelijk. Zeker niet als je in je onderhoud kunt voorzien.
   Als het “Personenfreizügigkeitsabkommen” met de EU om wat voor reden dan ook zou worden opgezegd, wordt het anders. Vergelijk dat maar met een Brexit. Je kunt dan als Zwitser minder makkelijk terugkeren naar Nederland – tegelijkertijd kun je je als Nederlander minder makkelijk vestigen in Zwitserland. Hoe moeilijk het worden gaat zal afhangen van de onderhandelingen die volgen op het opzeggen van het verdrag: daar valt nu nog geen peil op te trekken. Mijn inschatting is dat het wel gek moet lopen als je in zo’n situatie na 14 jaar verblijf ineens je permis-C kwijt zou raken. Maar geheel uitsluiten kun je het nu eenmaal niet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s