Nederlanders in het buitenland dagen Staat voor de rechter

Binnen no-time hadden we ze bij elkaar: meer dan honderd mensen, die in het buitenland tot op de dag van vandaag hun stemformulieren nog niet hebben ontvangen en bereid zijn daarom te procederen tegen de Nederlandse Staat. Omdat zij per post stemmen, neemt de kans dat hun stem nu nog tijdig op de juiste bestemming komt af met elke seconde die verstrijkt.

Morgen dient een kort geding bij de voorzieningenrechter in Den Haag. De eisers verlangen, dat stemmen die nog op of voor 15 maart zijn uitgebracht en verstuurd (datum poststempel is bewijs), ook nog moeten worden meegeteld als ze te laat op het stembureau aankomen. We zijn daarbij redelijk: we willen dat nog maximaal een week wordt gewacht. En dat terwijl het versturen van de stemdocumenten tot drie weken vertraging heeft opgelopen.

Eigen schuld dikke bult – had je maar niet per post moeten willen stemmen? Tja, er zijn nou eenmaal niet zo heel veel alternatieven als je ver weg van Nederland woont. In theorie kun je naar Nederland reizen en daar op 15 maart komen stemmen. Maar in veel gevallen kost je dat een dure vlucht plus vakantiedagen plus overnachtingen in Nederland.

Je kunt ook een volmacht afgeven aan iemand die in Nederland kan gaan stemmen voor jou. Overigens zijn ook bij het afgeven van die volmachten problemen bij de verzending gesignaleerd: de stempas is dan bijvoorbeeld niet bij de gevolmachtigde in Nederland terechtgekomen maar bij de in het verre buitenland wonende kiezer. En: je moet natuurlijk maar net iemand kunnen vinden die je wilt en kunt vertrouwen. Als je Groen Links wilt stemmen, wordt het lastig om een volmacht af te geven aan je familielid dat overtuigd PVV stemt. Tenslotte is er ook nog zoiets als een stemgeheim: als je een volmacht afgeeft  moet je iemand anders vertellen op wie je stemt en gezien het stemgeheim kun je daar niet toe verplicht worden.

En natuurlijk had je als Nederlander de wet moeten kennen en dus moeten weten dat ergens diep verstopt in de Kieswet vermeld staat dat het versturen van de stembiljetten pas veel later kan gebeuren als er bezwaar tegen de kandidatenlijsten wordt aangetekend. De gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het stemmen vanuit het buitenland, laat je dat namelijk helemaal niet weten en schrijft doodleuk dat alle documenten zes weken voor de verkiezingsdatum worden toegestuurd. Als blijkt dat dat in de praktijk drie weken is geworden, is het al te laat: de datum om je voor de verkiezingen te registreren is voorbij en eenmaal voor het briefstemmen geregistreerd is het niet zomaar meer mogelijk alsnog een volmacht af te geven: het zou kunnen zijn dat je stemspullen toch stomtoevallig al verstuurd zijn en nog stomtoevalliger op tijd aankomen. Dan zou je twee stemmen uit kunnen brengen. Eén per post en één per volmacht.
Als iemand de krochten van de Kieswet op dit punt moet kennen is het wel de gemeente Den Haag en die heeft het de kiezers – waaronder heel veel die zich deze keer voor het eerst gemeld hebben en dus geen weet hebben van al het gedoe dat al jarenlang rond het stemmen per post speelt – niet laten weten.

We zijn benieuwd wat de rechter ervan vindt, morgen. Winnen doen we altijd. Als de rechter onze eis toewijst, kunnen veel meer mensen die daar recht op hebben alsnog hun stem uitbrengen. Als de rechter onze eis niet toewijst, hebben we laten zien dat onze Kieswet en de uitvoering daarvan door de gemeente Den Haag, duidelijk beter kan worden. Het is dan aan de politiek om de Kieswet te verbeteren en aan de gemeente Den Haag (die overigens niet met kwade opzet probeert stemmen uit het buitenland tegen te houden – in tegendeel, daar wordt op dit moment keihard gewerkt en met hun postkamer, telefoon en mailverkeer worden er vele overuren gemaakt) om de bal op te pakken en die verbeteringen uit te voeren.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

 1. Mijn stembiljet voor de komende verkiezingen heeft mij nog niet bereikt en zal, naar het zich laat aanzien, ook niet op tijd komen. Dat betreft niet alleen mij maar waarschijnlijk 77.500 medestemgerechtigden.!!
  Vele Nederlanders zijn uit onvrede vertrokken naar het buitenland en worden op deze manier ook niet in de gelegenheid gesteld hun onvrede via het stembiljet kenbaar te maken.

  1. Beste Wim,
   Het betreft natuurlijk niet alle 77.500 medestemgerechtigden. Velen onder hen (zoals ik) hebben de stembescheiden inmiddels ontvangen en op tijd terug kunnen sturen. Naar verluidt is ongeveer 60% al in Den Haag teruggekomen.
   Maar dat neemt niet weg, dat er nog altijd veel mensen wachten op hun stembescheiden. Het is nog maar een week tot 15 maart – voor velen onder hen zal het inmiddels te laat zijn om de stem nog op tijd aan te laten komen.
   Deels gaat het om een risico dat voor rekening van de stemgerechtigde zelf komt. De gemeente Den Haag geeft op haar website aan, dat bepaalde documenten pas ongeveer zes weken voor 15 maart verstuurd kunnen worden. Dat is al bekend als je je registreert om te kiezen. Woon je in een land met langzame of onbetrouwbare posterijen, dan kun je vooraf een andere keuze maken (bijvoorbeeld iemand in Nederland volmachten om te stemmen).
   Het grote punt is: die “bepaalde documenten” werden in de praktijk soms pas drie of vier weken voor 15 maart verstuurd. Daar waren op zich goede redenen voor, maar het is geen “ongeveer zes weken” meer. En de “goede redenen” staan netjes in de Kieswet opgesomd, inclusief de maximale vertraging die daaruit kan ontstaan. Daar heeft de gemeente Den Haag bij de registratie niet op gewezen. Dat is nalatig. De gemeente Den Haag hoort de Kieswet tot in de puntjes te kennen en de kiezer tijdig over dit soort cruciale clausules te informeren. Nu eenmaal bekend is dat de documenten later dan beloofd worden verstuurd is er helaas geen mogelijkheid meer om alsnog een volmacht te geven. Mensen die voor briefstemmen gekozen hebben, zijn dus misleid door de informatie die door de gemeente Den Haag is verstrekt. Daar is waarschijnlijk geen kwade opzet bij, maar het feit blijft, dat daardoor veel mensen buiten hun eigen schuld en risico om niet kunnen stemmen.
   Wederom, het gaat niet om 77.500 mensen. Maar wel om honderden. Als er in Nederland zelf ophef onstaat omdat er iets mis is gegaan bij enkele honderden stembiljetten, dan is het land te klein. Dat moet voor de stemmen vanuit het buitenland net zo gaan. Daarom eisen we bij de rechter dat er maatregelen worden genomen. Vandaag om 10 uur doet de rechter uitspraak.

    1. Zojuist is de uitspraak van de rechter ontvangen. De vorderingen zijn afgewezen: alle stembiljetten moeten op 15 maart om 15:00 lokale tijd op een briefstembureau aangekomen zijn.
     Vanwege het spoedeisende karakter van de zaak heeft de rechter nog geen motivatie gegeven voor zijn uitspraak. Die is in de loop van de komende dagen te verwachten.

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: