Praktijkervaring Erleichterte Einbürgerung

In 2015 ben ik genaturaliseerd tot Zwitser. Op deze pagina lees je, hoe dat allemaal ging en waar ik bij de procedure op moest letten.

Als je ten minste vijf jaar in Zwitserland hebt gewoond en ten minste drie jaar met een Zwitser(se) getrouwd bent, kun je op een vereenvoudigde manier de Zwitserse nationaliteit aanvragen. Voor mij was het eind augustus 2014 zo ver: ik kon een aanvraag indienen. Nu, ongeveer een jaar later, is de procedure (bijna) afgerond en ben ik Zwitser.

Een verzoek tot erleichterte Einbürgerung indienen

Daar begint het mee. Het verzoek dien je in via een formulier, dat je bij het Staatssekretariat für Migration moet aanvragen. Een voorbeeld van het formulier vind je in bijlage V van het Handbuch Bürgerrecht (pagina 2-12). De vragen op het formulier zijn eenvoudig te beantwoorden. De volgende documenten heb je nodig om aan te tonen dat je aan de voorwaarden van de inburgering voldoet:

 • Familienausweis. Verkrijgbaar bij de burgerlijke stand van het Heimatkanton van de echtgeno(o)t(e). Geen Eheschein, Ausweis über den registrierten Familienstand of Familienbüchlein! Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Bewijs dat je 5 jaar in Zwitserland gewoond hebt: daarvoor moet je bij alle gemeentes waar je gewoond hebt, een Wohnsitzzeugnis opvragen.
 • Kopie van je verblijfsvergunning
 • Indien je echtgeno(o)t(e) door een ordentliche Einbürgerung de Zwitserse nationaliteit heeft verworven: een kopie van het kantonale inburgeringsbesluit (niet: de landelijke Einbürgerungsbewilligung).
 • Voorzover tegelijkertijd voor minderjarige kinderen de Zwitserse nationaliteit wordt aangevraagd: geboorteakte (in één van de landstalen van Zwitserland, of als dat niet lukt, een officiële vertaling ervan), kopie paspoort of ander identiteitsdocument en verblijfsvergunning, plus een bewijs dat de ouders de voogdij over het betreffende kind bezitten.

Verder moet je een pasfoto bijsluiten en drie verklaringen ondertekenen:

 • Een verklaring dat je geen schijnhuwelijk voert en geen plannen hebt om te scheiden (te ondertekenen door beide echtgenoten)
 • Toestemming om inlichtingen over je in te winnen bij de diverse autoriteiten
 • Een verklaring dat je de Zwitserse rechtsorde gerespecteerd hebt.

Tenslotte moet je drie referenten opgeven: drie Zwitsers die je aanvraag ondersteunen.

Antwoord van het SEM

Als je het aanvraagformulier met bijlagen hebt opgestuurd, krijg je per kerende post antwoord van het SEM. Men verheugt zich over je aanvraag en gaat je aanvraag toetsen. Meteen volgt ook een waarschuwing: het kan wel even duren, voordat je weer wat van ze hoort. Ga vooral niet bellen of schrijven, men heeft het drukdrukdruk. Neem alleen schriftelijk contact op met het SEM, en alleen als dat werkelijk nodig is (bijvoorbeeld bij een adreswijziging).

Negen maanden later

Dan blijft het stil. Je hoort negen maanden helemaal niets over je inburgering. Ook toen ik een adreswijziging stuurde, kreeg ik geen ontvangstbevestiging. De wijziging bleek overigens wel netjes verwerkt te zijn.

Het kanton meldt zich

Na een maand of acht, negen kreeg ik een brief van het kanton. In opdracht van het SEM onderzoekt je woonkanton een aantal zaken. Bijvoorbeeld of je netjes je belasting betaald hebt, en of je bij de politie bekend bent. Maar ook of je geen schijnhuwelijk voert, en of je wel netjes geïntegreerd bent. Om die laatste twee dingen vast te stellen werd ik uitgenodigd voor een gesprek

Het gesprek met een vertegenwoordiger van je woonkanton

Voor het gesprek worden beide echtgenoten uitgenodigd. Het duurde in mijn geval ongeveer een half uurtje en had eigenlijk niet veel om het lijf. Het gesprek heeft twee belangrijke doelen:

 • vaststellen of je voldoende geïntegreerd bent. Er werden bijvoorbeeld vragen gesteld over welk beroep ik uitoefen, waar ik werk, wat ik daar zoal doe. Maar ook over wat ik in mijn vrije tijd doe en of ik contact met Zwitsers heb.
 • vaststellen of het huwelijk geen schijnhuwelijk is. Vragen over hoe je elkaar hebt leren kennen, sinds wanneer je elkaar kent, dat soort dingen.

Verder wordt verteld, welke inlichtingen het kanton bij politie en belastingdienst heeft ingewonnen en hoe het verdere proces gaat verlopen:

 • Het woonkanton stelt een verslag op en schrijft daar (in mijn geval) in, dat er geen bezwaar tegen een inburgering bestaat
 • Het dossier wordt doorgestuurd naar het beoogde nieuwe Heimatkanton
 • Dat stuurt het dossier terug naar het SEM in Bern

Zes weken later: de laatste loodjes

Zes weken later was er “alweer” post. Het SEM meldde, dat mijn dossier netjes bij hen was teruggekomen. Voordat een definitief besluit kan worden genomen, moet je twee eerder ingeleverde verklaringen nogmaals ondertekenen:

 • De verklaring dat je geen schijnhuwelijk volgt
 • De verklaring dat je de Zwitserse rechtsorde respecteert.

En dan is er binnen een paar dagen al een besluit

Na het opnieuw insturen van die verklaringen krijg je per kerende post het inburgeringsbesluit toegestuurd. Het wordt per Nachnahme gestuurd, wat betekent dat je de leges die je verschuldigd bent aan de postbode moet betalen. Het is handig als je daarop voorbereid bent: je moet namelijk handje contantje 765 franken afrekenen.

Het besluit is een heel simpel document. Het is een doodgewoon aviertje, zonder watermerken, hologrammen of andere veiligheidskenmerken. Men neemt niet eens de moeite om het logo van de Zwitserse staat, het bekende witte kruis met rode achtergrond, in kleur af te drukken. Je moet het met zwart-wit doen. Op het besluit staat alleen een handtekening van de dienstdoende ambtenaren. Stempels en andere dikdoenerij ontbreekt.

Bezwaar

Tegen het besluit kan nog bezwaar worden aangetekend, in het bijzonder door je woongemeente en door je nieuwe Heimatkanton. Dat moet binnen dertig dagen gebeuren, waarbij de periodes van 15 juli – 15 augustus (zomervakantie), van de week voor en na pasen en 18 december – 2 januari (Kerst en nieuwjaar) niet meegerekend worden. Is er geen bezwaar gemaakt, dan wordt het besluit automatisch rechtsgeldig. Ook daar krijg je bericht over.

Inschrijving bij de burgerlijke stand

Als het besluit rechtsgeldig geworden is, wordt het door je nieuwe Heimatkanton ingeschreven in de burgerlijke stand. Vanaf dat moment kun je ook een paspoort of een identiteitskaart laten maken en kun je deelnemen aan verkiezingen en referenda.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om vereenvoudigd ingeburgerd te kunnen worden?
De belangrijkste mogelijkheden om vereenvoudigd ingeburgerd te kunnen worden zijn:

 • Vijf jaar in Zwitserland wonen en drie jaar met een Zwitser(se) getrouwd zijn
 • of: Zes jaar met een Zwitser(se) getrouwd zijn en nauw met Zwitserland verbonden zijn

De details vind je in artikel 26 t/m 32 van het Bürgerrechtsgesetz.

Hoe vraag je de vereenvoudigde inburgering aan?
Door een aanvraagformulier in te vullen. Het formulier vraag je aan bij

Staatssekretariat für Migration, Abteilung Bürgerrecht
Quellenweg 6
3003 Bern-Wabern

Wat kost het?
De vereenvoudigde inburgering kost 750 franken. Daar komen nog bij:

 • Kosten voor diverse documenten die je bij de aanvraag moet meesturen
 • Kosten voor een paspoort of identiteitskaart.

Hoe lang duurt het?
In mijn geval duurde de hele aanvraag ongeveer een jaar. Het SEM rekent met “gemiddeld anderhalf jaar”.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
In het Handbuch Einbürgerung van het SEM staat gedetailleerd beschreven hoe de inburgering in de praktijk in zijn werk gaat. Je vindt daar ook voorbeelden van formulieren en documenten, criteria die het SEM bij de inburgering hanteert, plus een beknopte jurisprudentie.

Wat wordt je Heimatort?
Je krijgt het Heimatort van je Zwitserse echtgeno(o)t(e).

Wie controleert of je aan de eisen voldoet?
De Bund controleert eigenlijk alleen of de aanvraag op formele gronden correct is. Bijvoorbeeld of je alle juiste documenten bijgesloten hebt en of daarmee aan de formele criteria voldaan is. De andere zaken (of je geen schijnhuwelijk voert, of je goed geïntegreerd bent) worden in opdracht van de Bund onderzocht door je woonkanton.

Moet ik een inburgeringsexamen afleggen?
Nee. Je woonkanton zal je in de regel uitnodigen voor een gesprek en bij dat gesprek wordt al dan niet vastgesteld of je je voldoende in de landstaal kunt uitdrukken en of je voldoende geïntegreerd bent. Ik sluit niet uit dat men bij twijfel alsnog een examen verlangt, maar als alles zoals bij mij “in orde” is, is een inburgeringsexamen niet nodig.

Komt de politie onaangekondigd op bezoek om “tandenborstels te tellen”?
In mijn geval niet. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Maar de manier waarop het woonkanton inlichtingen verzamelt, verschilt uiteraard van kanton tot kanton (en als je goed geïntegreerd bent, had je dat antwoord al verwacht). Ik sluit niet uit dat men onaangekondigd op bezoek komt als men vermoedt dat je misschien een schijnhuwelijk voert.

Moet de gemeente per “Abstimmung” besluiten of ik ingeburgerd word of niet?
Nee. Bij een vereenvoudigde inburgering wordt het besluit alleen door de Zwitserse staat genomen. De betrokken gemeentes en kantons worden daarbij wel “gehoord” maar hebben geen beslissingsrecht.

Mag ik mijn Nederlandse paspoort houden?
De Zwitserse wet stelt geen beperkingen aan het voeren van een dubbele nationaliteit. De Nederlandse wet doet dat wel. In het bijzonder verlies je in de regel je Nederlandse nationaliteit op het moment dat je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daar is echter een uitzondering op: als je op het moment, dat je de Zwitserse nationaliteit krijgt, ook getrouwd bent met een Zwitser(se), verlies je de Nederlandse nationaliteit niet.
Het verdient aanbeveling, om de Nederlandse wetgeving hieromtrent (vastgelegd in de Rijkswet op het Nederlanderschap) goed te bestuderen voordat je een aanvraag indient. De actuele versie van de wet kun je bijvoorbeeld via http://www.wetten.nl vinden. Als je de Nederlandse nationaliteit verliest bij het verkrijgen van een andere nationaliteit, is er geen eenvoudige weg terug meer. Het is dan vrij omslachtig om je Nederlanderschap weer terug te krijgen – en daarbij zul je je net verkregen nieuwe nationaliteit hoogstwaarschijnlijk weer moeten opgeven.

Wat moet ik doen om mijn Nederlandse nationaliteit te behouden?
Ook hiervoor kijk je het best in de Rijkswet op het Nederlanderschap (zie boven). In elk geval is het belangrijk om te weten, dat je als Zwitser-Nederlander je Nederlandse nationaliteit automatisch verliest als je 10 jaar buiten Nederland, de EU en de voormalige Nederlandse Antillen woont en in die tijd geen Nederlands paspoort (of identiteitskaart of Bewijs van Nederlanderschap) aanvraagt. Op het moment dat je een nieuw Nederlands paspoort krijgt, begint de periode van 10 jaar opnieuw te tellen. Ook hier geldt: de wet is bikkelhard. Als je vergeet je paspoort te verlengen, ben je je Nederlandse nationaliteit kwijt, zelfs als je maar één dagje te laat bent.

Advertenties

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

6 Reacties op “Praktijkervaring Erleichterte Einbürgerung

 1. H.J. Damhoff

  Hallo, Kunt u mij ook zeggen of de naturalisatie tot Zwitser er ook toe leidt dat u af bent van de verplichte zorgverzekering in Nederland?

  • Of iemand verplicht een Nederlandse zorgverzekering moet nemen hangt niet af van zijn of haar nationaliteit.
   De Nederlandse overheid geeft op haar website informatie over hoe het zit met de verplichte zorgverzekering als men in het buitenland woont en/of werkt en/of een uitkering of pensioen ontvangt.

 2. myriam

  hallo ,en wat als je een Amerikaan bent en wil gaan samenwonen met een Zwitserse ,kan je daar dan werken als geen EU bewoner ? En kan je dan met de tijd ook een Zwitsers paspoort krijgen ?

  • Hoe het precies met werk zit weet ik niet. Normaalgesproken kan een niet-EU/CH-burger alleen werk aannemen als de werkgever kan aantonen dat er geen Zwitsers of EU’ers voor de baan te vinden zijn. Maar of “getrouwd/samenwonen met Zwitser” daar wat aan verandert weet ik niet.
   Zwitserse pas: vijf jaar in CH wonen en drie jaar gehuwd zijn met een CH’er en dan kun je je erleichtert einbürgern laten. Daar is geen onderscheid tussen EU en niet-EU.
   Amerikaan zijn heeft in CH wel een praktisch nadeel: het is gedoe om een bankrekening te kunnen openen. De Zwitserse banken hebben een pesthekel aan de Amerikaanse belastingdienst en als Ami ben je waar ook ter wereld (ook) belastingplichtig in de USA.

 3. H:Diepenbrock

  Goede dag, mijn vrouw en ik wonen 10 jaar in Zwitserland. Nu willen we de procedure alvast starten om Zwitserse staatburgerschap te verkrijgen met consequentie dat we ons NL pas verliezen. Wij willen hier niet meer vertrekken.
  Maar wanneer we over bv 15 jaar toch weer terug willen naar Nederland en Zwitserse pas willen inruilen voor de Nederlandse, is dat dan mogelijk ?

  • Dag Hr. Diepenbrock,

   Als u de Nederlandse nationaliteit verloren hebt, en over 15 jaar weer naar Nederland wilt terugkeren en ook de Nederlandse nationaliteit terug wilt krijgen, bent u afhankelijk van de Nederlandse en Zwitserse wetgeving die op dat moment geldt. De wetgeving verandert (in elk geval in Nederland) regelmatig en niemand kan op voorhand zeggen, hoe de regels over 10, 15 of 20 jaar zullen zijn.
   Op grond van de huidige regelgeving is het zo:
   – De Nederlandse nationaliteit kan door middel van een zogenaamde “optie” teruggekregen worden (Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 6, lid 1, onder f). Dat kan pas na minstens 1 jaar in Nederland hoofdverblijf te hebben gehad op basis van een toelating voor onbepaalde tijd.
   – Het kan ook zonder in Nederland te wonen, door een “normale” naturalisatie (incl. inburgeringstoets) (Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 8, lid 1, onder c, en lid 2). Daarbij moet wel bedacht worden, dat het niet mogelijk is om de Nederlandse nationaliteit te krijgen als men in een land woont waarvan men ook de nationaliteit heeft (Rijkswet, artikel 9, lid 1, onder c). Naar verluidt wil de Nederlandse regering deze tweede mogelijkheid moeilijker maken of zelfs helemaal uitsluiten.
   – In alle gevallen moet de Zwitserse nationaliteit worden opgegeven.

   Overigens zou u kunnen overwegen om het Nederlanderschap maar voor één van beiden verloren te laten gaan: deze persoon laat zich “ordentlich” inburgeren in Zwitserland en verliest daarbij de Nederlandse nationaliteit. Vervolgens laat de ander zich “erleichtert” inburgeren en mag het Nederlanderschap behouden omdat hij/zij met een Zwitser(se) getrouwd was op het moment van de inburgering (Rijkswet, artikel 15, lid 2, onder c) . Jammergenoeg is het voor de eerste persoon dan niet mogelijk om het Nederlanderschap weer terug te krijgen zolang hij/zij in Zwitserland woont (Rijkswet, artikel 9, lid 1, onder c).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s