Ecopop: buitenlanders zijn slecht voor het milieu!?

Eind november wordt Zwitserland weer wereldnieuws. Op 30 november wordt namelijk gestemd over “Ecopop”. Ecopop is het zoveelste volksinitiatief over buitenlanders en immigratie. En Ecopop is gevaarlijk. Nog gevaarlijker dan de eerdere initiatieven over minaretten en nieuwe buitenlander-quota.

Ecopop: de voorgestelde flop in een notendop.
De initiatiefnemers van Ecopop stellen, dat de huidige bevolkingsgroei in Zwitserland uit ecologisch oogpunt niet acceptabel is. Omdat de bevolking toeneemt, wordt er steeds meer gebouwd, is er steeds minder ruimte voor de natuur en doen we een steeds groter beroep op de natuurlijke bronnen van onze planeet. Daarom wil Ecopop dat de bevolkingsgroei van Zwitserland tot 0,2% per jaar beperkt blijft, en wel door een maximum te stellen aan het immigratie-overschot. Bovendien eist Ecopop, dat ten minste 10% van het geld dat Zwitserland aan ontwikkelingshulp uitgeeft, gebruikt wordt voor “familieplanning”.

Ecopop is gevaarlijk
Ecopop vergoelijkt discriminatie met een “groene” schaamlap, Ecopop biedt geen integrale oplossing voor het wereldbevolkingsvraagstuk en Ecopop stelt maatregelen voor die niets bijdragen aan de oplossing van dit vraagstuk. Bovendien wil Ecopop zich op een arrogante manier inmengen in andermans slaapkamer.

Ecopop vergoelijkt discriminatie van buitenlanders.
Zwitserland is, als je de Alpen even niet meerekent, bijna net zo dicht bevolkt als Nederland. Net als in Nederland is het druk op de weg en in het openbaar vervoer, net als in Nederland is het niet altijd makkelijk om woonruimte te vinden en net als in Nederland wordt er veel gebouwd. Ecopop ziet maar één oplossing: de immigratie aan banden leggen. Maar er kan veel meer gedaan worden. Bijvoorbeeld een betere ruimtelijke ordening. Nederland is daar een goed voorbeeld voor.
Ecopop komt alleen maar met de immigratie. Waarom? Wel, het is maar wat makkelijk om “de ander” de schuld van het probleem te geven. Bovendien weet Ecopop zich zo verzekerd van veel stemmen in de extreem-rechtse SVP-hoek, waar anders niet makkelijk stemmen voor “milieu” te halen zijn.

Dat Ecopop succesvol op anti-buitenlander-gevoelens inspeelt, blijkt maar al te zeer uit de kloof tussen de SVP-kiezers en de partijleiding. Waar de partijleiding in elk geval verstandig is en Ecopop afwijst vanwege de grote economische risico’s, wijzen opiniepeilingen uit, dat een grote meerderheid van de SVP-kiezers “ja” tegen Ecopop wil zeggen. De SVP-leiding is de afgelopen 15 jaar erg succesvol geweest in het aanzwengelen van de anti-buitenlander-gevoelens, zo succesvol, dat ze er zelf de controle over kwijtgeraakt lijkt te zijn.

Samengevat: Ecopop biedt een platform, of beter gezegd: een groene schaamlap, voor buitenlanderhaat. “Buitenlanders zijn slecht voor het milieu” – en milieu, daar kun je met goed fatsoen niet tegen zijn, dus is het “cool” of in elk geval “groen” om tegen buitenlanders te zijn.

Ecopop biedt geen integrale oplossing
Ecopop zoekt de “problemen” van de overbevolking alleen in de overbevolking zelf – en de oplossingen ook. Met het buiten de deur willen houden van de buitenlanders gaat Ecopop voorbij aan het simpele feit, dat de Zwitserse economie en de Zwitserse welvaart voor een groot deel afhankelijk zijn van de immigratie. Ecopop-voorstanders hoor je zeggen “dat het dan maar wat minder goed met ons moet gaan”, maar beseffen die wel wat dat inhoudt? Laten we eens een paar voorbeelden bekijken.

  • De Zwitserse gezondheidszorg, bijvoorbeeld, draait voor een enorm deel op buitenlands personeel. Denk aan Duitse verpleegkundigen en Nederlandse fysiotherapeuten. De vraag naar personeel in de gezondheidszorg neemt door de vergrijzing alleen maar toe, en Ecopop legt niet uit waar ze dat personeel vandaan wil halen. Ecopop betekent, dat er over een paar jaar lange wachtrijen zullen zijn voor medische behandelingen en voor opnames in verpleeg- en verzorgingshuizen. Anders gezegd: op je oude dag woon je met Ecopop nog steeds in je mooie huis met vrij uitzicht over het meer en de bergen. Maar ouderdom komt met gebreken en dankzij Ecopop ook met ongemakken: als je incontinent wordt is er niemand meer om je luier te verschonen.
  • Zwitsers houden van schoon, dat is bekend. Maar het eigenlijke schoonmaakwerk wordt allang niet meer alleen door Zwitsers gedaan, integendeel. Geen buitenlanders meer om het vuile werk op te knappen betekent, dat je zelf met de rommel blijft zitten. Goed voor het milieu, heet dat volgens Ecopop.
  • Het succes van de Zwitserse economie is voor een groot deel te danken aan innovatie. Daarvoor is internationale samenwerking en het aantrekken van “de beste” mensen ongeacht hun nationaliteit of woonland van het grootste belang.
  • Buitenlanders houden Zwitserland jong. Zonder buitenlanders vergrijst Zwitserland nog sneller dan het nu al doet. Anders gezegd: zonder buitenlanders zijn er straks veel minder mensen die jouw AHV (de Zwitserse AOW) of jouw pensioen kunnen meefinancieren.

Ecopop gaat er bovendien aan voorbij, dat het succes van het huidige economische model op de hele wereld gebaseerd is op economische groei. Als je de groei wilt beperken zonder de economie wereldwijd als een kaartenhuis in elkaar te laten zakken, zul je ook een ander economisch model moeten aanbieden.

Ecopop stelt maatregelen voor die niets oplossen
Minder buitenlanders in Zwitserland betekent domweg dat er meer buitenlanders in het buitenland zullen zijn. Milieu kent geen grenzen, de belasting van onze planeet wordt daar dus niet beter of slechter van.

Ecopop is arrogant en kortzichtig
Waar haalt iemand eigenlijk het lef vandaan om zich in buitenlandse slaapkamers in te mengen? Waar haalt Ecopop het lef vandaan, om de “schuld” van de vermeende bevolkingsproblematiek af te schuiven op alle andere landen behalve Zwitserland? We weten maar al te goed, dat juist in de arme landen (waar Ecopop zich met familieplanning wil gaan bemoeien) de ecologische voetafdruk per inwoner veel lager is dan in de heel rijke landen als Zwitserland. Als Zwitserland via Ecopop de moraal mag preken in ontwikkelingslanden, dan kunnen die landen ook wel een boekje opendoen over Zwitserland. Het gaat dan niet zozeer om het aantal Zwitsers, maar om de belasting van onze planeet door de Zwitserse welvaart. Een land als Ethiopië mag dan met net zoveel (of misschien nog wel meer) recht van de inwoners van Zwitserland verlangen dat we minder CO2 uitstoten, minder afval produceren en de beschikbare bronnen van onze planeet eerlijker verdelen.

Samengevat: Ecopop ziet wellicht een splintertje in het oog van de buitenlanders, maar is blind voor en door de balk in haar eigen ogen.

Twee hoeraatjes voor de democratie, drie is te veel
Democratie is een groot goed. En zeker in Zwitserland mag de bevolking (voorzover ze ten minste de Zwitserse nationaliteit hebben) trots en tevreden zijn met de grote hoeveelheid democratische rechten waarover ze beschikt. Toch vraag ik me soms af, of de democratie hier soms niet al te ver doorslaat. Het aantal referenda dat door actiecomitees, politieke partijen en maatschappelijke organisaties wordt ingediend, neemt toe, maar de kwaliteit van de voorstellen laat (zie bijvoorbeeld Ecopop hierboven) te wensen over. Tegelijkertijd leggen al die referenda een groot beslag op tijd en geld. De politieke discussies worden voor een belangrijk deel door de referenda bepaald en het verzamelen van handtekeningen en het voeren van de campagnes kost enorm veel geld (kijk alleen maar eens naar alle propagandaposters die voor- en tegenstanders overal op laten hangen). Tijd en geld die misschien wel beter besteed kunnen worden. En het wordt er in de toekomst niet beter op:

  • Op 30 november wordt ook een referendum gehouden over de vraag, hoeveel goudvoorraad de Zwitserse nationale bank dient te hebben en waar dat goud bewaard moet worden.
  • Momenteel loopt de handtekeningenverzameling voor een referendum, dat Zwitsers recht wil laten gelden boven internationale afspraken en internationaal volkenrecht. Ecopop arrogant? Jawel, maar het kan dus nog erger.

De redelijkdenkende politici zijn langzamerhand meer tijd kwijt met het ontkrachten van de onzin in sommige referendumvoorstellen dan aan het doen waar ze eigenlijk voor besteld zijn: het land regeren. Tegelijkertijd krijg ik het gevoel, dat de politiek de door het volk bekrachtigde referenda steeds minder serieus lijkt te nemen (al zal geen politicus het in zijn hoofd halen om dat hardop te zeggen). Als we niet oppassen, worden de referenda dus steeds meer gescheer en steeds minder wol. En dat is zorgelijk.

Wat daartegen te doen is? Ik heb er geen makkelijke oplossing voor. De criteria voor referenda verscherpen is een voor de hand liggende maatregel, maar tegelijkertijd zal elke Zwitser dan terecht opmerken dat hij of zij beknot wordt in het uitoefenen van zijn of haar democratische rechten.  Individuele vrijheid houdt op daar waar de rechten en belangen van de ander en van de gemeenschap worden geschonden – maar het is niet altijd makkelijk vast te stellen waar die grens precies ligt.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder De SVP en racisme, Democratie, Grensperikelen, Politiek, Typisch Zwitsers

2 Reacties op “Ecopop: buitenlanders zijn slecht voor het milieu!?

  1. Roland

    Goed verhaal Twan!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s